Spesies tersenarai merah merangkumi mana-mana spesies atau subspesies asli (takson) yang dianggap akan terpupus, terancam, atau terjejas di sesuatu kawasan:

  • Takson terpupus tidak wujud lagi di dalam hutan belantara di kawasan yang disenaraikan tetapi ia boleh wujud di kawasan yang lain.
  • Takson terancam menghadapi kepupusan tidak lama lagi.
  • Takson terjejas mungkin akan menjadi terancam jika faktor-faktor pengehad tidak diterbalikkan.

Takson tersenarai merah termasuk takson yang telah dinilai mahupun yang sedang dinilai untuk pelantikan tersebut.

Lihat jugaSunting