Disiplin ialah tindakan atau ketidakgiatan yang dikawal selaras (atau mencapai menurut) dengan sistem tadbir urus yang tertentu. Disiplin biasa diguna pakai untuk mengawal tingkah laku manusia dan haiwan kepada masyarakatnya atau persekitaran yang tergolong. Dalam dunia akademik dan profesional disiplin ialah cabang pengetahuan, pelajaran atau amalan yang khusus. Disiplin boleh menjadi satu set jangkaan yang diperlukan oleh sebarang entiti tadbir urus termasuk sendiri, kumpulan, kelas, bidang, industri atau masyarakat.

"Memikir fikiran baik memerlukan usaha. Ini merupakan salah satu benda yang disiplin – latihan – mengenai". -James Cringe Clavell, Shōgun (1975).

Lihat juga

sunting

Rujukan

sunting