Ekonomi neoklasik ialah pendekatan ekonomi di mana pengeluaran, penggunaan dan penilaian (penetapan harga) barang dan perkhidmatan didorong oleh model penawaran dan permintaan.[1][2] Menurut pemikiran ini, nilai barang atau perkhidmatan ditentukan melalui pemaksimumkan utiliti hipotetis oleh individu yang mengalami pendapatan dan keuntungan oleh syarikat yang menghadapi kos pengeluaran dan menggunakan maklumat dan faktor pengeluaran yang ada. Pendekatan ini sering dibenarkan dengan menarik teori pilihan rasional,[3] teori yang telah menjadi pertanyaan besar dalam beberapa tahun terakhir.

Rujukan sunting

  1. ^ Kenton, W. (September 24, 2020) Define Neoclassical Economics, Investopedia. Available at: https://www.investopedia.com/terms/n/neoclassical.asp (Accessed: April 24, 2021).
  2. ^ Encyclopedia Britannica (July 20, 1998) Alfred Marshall, Britannica. Available at: https://www.britannica.com/biography/Alfred-Marshall (Accessed: May 13, 2021).
  3. ^ Antonietta Campus (1987), "marginal economics", The New Palgrave: A Dictionary of Economics v. 3, p. 323.

Pautan luar sunting

  • Weintraub, E. Roy (2002). "Neoclassical Economics". Dalam David R. Henderson (penyunting). Concise Encyclopedia of Economics (ed. 1st). Library of Economics and Liberty. OCLC 317650570, 50016270 and 163149563
  • Neoclassical Economics, William King, Drexel University