Eksport merujuk kepada proses barang atau komoditi yang dijual atau diangkut dari satu negara ke negara lain secara sah, terutamanya untuk perdagangan. Eksport merupakan bahagian penting dalam perdagangan antarabangsa. Lawan kepada eksport adalah import.