Fahaman perlindungan

Fahaman perlindungan merupakan dasar-dasar ekonomi yang menyekat kemasukan barangan import dari negara-negara asing melalui langkah tertentu seperti pengenaan tarif pada barangan import, kuota import serta pelbagai peraturan ekonomi yang lainnya.