Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi (FKSG), Universiti Teknologi Malaysia

Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi merupakan salah satu fakulti di bawah Universiti Teknologi Malaysia.

VisiSunting

Untuk menjadi sebuah fakulti yang bertaraf dunia dalam bidang Kejuruteraan Geomatik & Sains Geoinformasi

MisiSunting

Untuk menerajui pembangunan Sumber Manusia dan teknologi Geoinformasi untuk memenuhi keperluan negara.

Senarai jabatan di bawah Fakulti Kejuruteraan & Sains GeoinformasiSunting

  • Jabatan Kejuruteraan Geomatik
  • Jabatan Pengurusan Harta Tanah
  • Jabatan Remote Sensing
  • Jabatan Pentadbiran Tanah

Pautan LuarSunting

Laman Jabatan