Fakulti Kejuruteraan Kimia, Universiti Teknologi Malaysia

Fakulti Kejuruteraan Kimia & Kejuruteraan Sumber Asli merupakan salah satu fakulti di bawah Universiti Teknologi Malaysia. Ditubuhkan pada 15/03/1983.

VisiSunting

Menerajui pembangunan modal insan dan teknologi inovatif dalam bidang kejuruteraan kimia.

MisiSunting

Untuk menjadi pusat kecemerlangan akademik dan teknologi bertaraf dunia dalam bidang kejuruteraan kimia.

Senarai jabatan di bawah Fakulti Kejuruteraan Kimia & Kejuruteraan Sumber AsliSunting

  • Jabatan Kejuruteraan Petroleum
  • Jabatan Kejuruteraan Kimia
  • Jabatan Kejuruteraan Polimer
  • Jabatan Kejuruteraan Bioproses

Pautan LuarSunting