Fakulti Pendidikan (FP), Universiti Teknologi Malaysia

Fakulti Pendidikan (FP) merupakan salah satu fakulti di bawah Universiti Teknologi Malaysia.

VisiSunting

Untuk menjadi luar biasa, pemimpin yang cemerlang dalam bidang pendidikan.

MisiSunting

Fakulti Pendidikan berusaha untuk membangunkan sumber manusia dalam bidang sains dan teknologi melalui pendidikan berkualiti dan inovatif dan kursus-kursus profesional untuk para pendidik dan pelatih (guru pra-perkhidmatan).

Jabatan di bawah Fakulti PendidikanSunting

  • Jabatan Asas Pendidikan
  • Jabatan Multimedia Pendidikan
  • Jabatan Pendidikan Sains Dan Matematik
  • Jabatan Pendidikan Sains Sosial
  • Jabatan Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan

Pautan LuarSunting