Fardu Ain

(Dilencongkan dari Fardhu ain)


Dalam Islam, ada dua bentuk ilmu fardu, yakni ilmu fardhu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari dan diamalkan oleh setiap orang Islam yang baligh dan berakal.

Fardu Ain merupakan tanggungjawab individu. Sebelum dia mengerjakannya, kekal wajib dia melakukannya. Contohnya adalah seperti mengerjakan solat lima waktu dalam sehari semalam.