Felcra Gugusan Lekir

Felcra Gugusan Lekir merupakan sebuah Rancangan Tanah Belia yang terletak di Sitiawan, Perak.