Istilah "Fesyen Victoria" merujukkan pada fesyen pakaian zaman Victoria, atau pemerintahan Ratu Victoria (1837–1901). Ia secara terhad digunakan hanya berkenaan dengan United Kingdom dan tanah jajahannya, tetapi ia sering digunakan secara terbabas untuk merujukkan pada fesyen Barat pada zaman itu. Ia boleh juga merujukkan pada jenis gabungan dalam pakaian, hiasan rumah, perilakuan, dan akhlak, atau suatu budaya, dikatakan tersebar luas di Barat pada zaman itu.

Windsor Castle in Modern Times oleh Landseer menggambarkan Ratu Victoria dan Putera Suami "di rumah" pada 1840-an.