Filem Crossed Swords

Filem Crossed Swords boleh merujuk pada salah satu yang berikut:-

  1. Filem Crossed Swords, 1958
  2. Filem Crossed Swords, 1977