Fizik atom, molekul, dan optik

Fizik Atom, molekul, and optik merupakan kajian hubungan jisim-jisim dan cahaya-jisim pada skala atom tunggal atau struktur yang mengandungi beberapa atom. Tiga bidang ini digolongkan sekali kerana perkaitan mereka, persamaan kaedah yang digunakan dan kelaziman skala tenaga yang padan. Ketiga-tiga bidang ini merangkumi fizik klasik dan kuantum.

Fizik Atom sunting

Fizik atom mengkaji tindakan elektron dalam atom. Cabang fizik ini berasingan dengan fizik nuklear walaupun kesatuannya dalam kesedaran awam. Fizik atom tidak berkaitan dengan kajian proses antara nuklear, walaupun ciri nukleus mampu menjadi penting dalam fizik atom. Kajian terkini menumpukan pada aktiviti dalam kawalan kuantum, penyejuk dan perangkap atom dan ion, dinamik perlanggaran suhu rendah, kelakuan keseluruhan atom dalam gas (sistem degenerat Pengkondensan Bose-Einstein dan Fermi pekat), kepersisan ukuran pemalar asas, dan kesan elektron pada struktur dan dinamik.

Fizik Molekul sunting

Fizik molekul menumpukan struktur multi atom dan interaksi luar serta dalam dengan jisim dan cahaya.

Fizik Optik sunting

Fizik optik adalah berbeza dengan optik kerana ia bukan menumpukan kawalan bidang cahaya klasik oleh objek makroskopik, tetapi pada ciri asas bidang optik dan hubungannya dengan jisim dalam skala mikroskopik.

Subbidang am dalam Fizik

Biofizik | Fizik atom, molekul, dan optik | Fizik jirim termeluwap | Fizik zarah | Keelektromagnetan | Kerelatifan am | Kerelatifan khas | Mekanik klasik | Mekanik kontinum | Mekanik kuantum | Mekanik statistik | Teori medan kuantum | Termodinamik