Frasa adjektif

Frasa adjektif ialah satu daripada empat kategori frasa bahasa Melayu. Frasa ini dapat berfungsi sebagai predikat ayat. Fungsinya yang lain adalah sebagai penerang frasa kerja dan penerang frasa nama.

DefinisiSunting

Definisi dari segi binaan - Binaan/struktur yang mengandungi satu atau beberapa perkataan dengan kata adjektif atau kata sifat sebagai intinya (perkataan utama).

Definisi dari segi fungsi - satu atau beberapa perkataan yang digunakan untuk menggambarkan sifat/keadaan/warna manusia, haiwan, benda, peristiwa dan unsur abstrak.

Siti pandai.
Siti sangat pandai.

Ciri-ciriSunting

Boleh didahului / diikuti oleh kata / imbuhan penguat.

Sangat pandai.
Paling pandai.
Terpandai.
Sungguh pandai.
Pandai sungguh.
Indah nian.
Pandai sekali.

FungsiSunting

Predikat ayatSunting

Siti pandai.
Siti sangat pandai.
Siti gemar membaca buku.
Siti sayang akan ibu bapanya.
Siti cinta akan negaranya.
Siti sayangkan ibu bapanya.

Penerang Frasa NamaSunting

Budak kecil itu adik saya. – FA “kecil” ialah penerang bagi FN “budak”. Kereta baru itu miliknya. - FA "baru" ialah penerang bagi FN "kereta".

Budak yang sangat pandai itu adik saya.

Penerang Frasa KerjaSunting

Angin bertiup kencang. – FA “kencang” ialah penerang bagi FK “bertiup”.
Dia memandu laju keretanya. – FA “laju” ialah penerang bagi FK “memandu”.
  • Dia memandu di jalan raya keretanya.
Dia memandu keretanya dengan laju.
  • Dia memandu sangat laju keretanya.
Dia memandu keretanya dengan sangat laju.

Kata adjekjif (KA) boleh berfungsi sebagai subjek ayat

Hitam menawan. – KA “hitam” berfungsi sebagai subjek ayat.

Sebenarnya KA “hitam” ialah sebahagian daripada FN yang kata intinya, iaitu “warna” telah digugurkan.

Warna hitam menawan.

Kesalahan umum penggunaan FASunting

a) Menggunakan penguat hadapan sebagai penguat belakang.

Sangat pandai
  • pandai sangat

b) Menggunakan dua kata/imbuhan penguat yang sama darjah

  • paling pandai sekali
  • terpandai sekali
  • amat cantik sungguh
  • amat cantik sekali
  • terutamanya

c) menggunakan kata penguat bukan pada FA

pertama sekali
akhir sekali
terakhir

Bacaan lanjutSunting