Dalam bidang matematik, fungsi eksponen ialah fungsi , di mana fungsi ini adalah sama dengan terbitannya sendiri. ialah suatu nombor bukan nisbah dengan nilai anggaran 2.718 281 828. Fungsi eksponen biasanya ditulis .

Graf fungsi eksponen

Takrif sunting

Fungsi eksponen boleh ditakrifkan secara formal menggunakan siri kuasa berikut: