Gallic

Laman nyahkekaburan

Gallic merujuk kepada:

Gallic, dipetik dari nama Gaul, jajahan silam Rom, menggambarkan tradisi kebudayaan dan ciri-ciri kebangsaan kawasan dan negara pertuturan Perancis, sebagaimana Hispanic lambang bagi dunia penutur Hispanic, Anglo-Saxon bagi penutur Anglophone, dan Lusitanic bagi penutur Lusophone. Sebagaimana istilah lain, Gallic, sebagai istilah budaya-linguistik, diterapkan kepada bangsa dan ethnik. Kawasan Gallic penting termasuk Perancis, Wallonia, Haiti, dan Quebec.

Sementara Gallic digunakan sebagai istilah budaya-linguistik, ia juga sinonim bagi Celtic, kerana Gaul merupakan pusat bagi kebudayaan Celtic.