Gandaan sepunya terkecil

Dalam bidang matematik, gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi sebarang dua nombor nisbah dan ialah nombor nisbah positif terkecil yang merupakan gandaan integer bagi kedua-dua dan . Sebagai contoh, GSTK bagi 4 dan 6 ialah 12 kerana 12 adalah nombor positif terkecil yang muncul dalam kedua-dua senarai gandaan integer 4 (4, 8, 12, ...) dan senarai gandaan integer 12 (12, 24, 48, ...).