Gaya dan gelaran semasa Dinasti Joseon

Semasa Dinasti Joseon gelaran, gaya panggilan dan bentuk sapaan diraja amat meluas dan kompleks. Gelaran umum raja ialah wang (왕, 王), manakala Gojong dari Korea memahkotai dirinya hwangje (황제), atau maharaja, gelaran yang hanya dibenarkan untuk Maharaja Cina.[1] Gelaran rasmi datang dengan bentuk sapaan rasmi, bergantung kepada siapa yang menyapa dan dengan siapa yang disapa.

Kerabat diraja

sunting

Penamaan

sunting

Raja-raja di Korea (mengikut adat Cina) mempunyai beberapa nama, berubah dengan gelaran mereka. Para putera diberi nama kanak-kanak, dan apabila mereka dilantik sebagai putera mahkota, mereka diberi nama dewasa dan nama putera mahkota. Apabila mereka menjadi raja, mereka dipanggil sebagai raja, nama peribadi tidak digunakan. Setelah kematian seorang raja, baginda diberi beberapa nama. Satu ialah nama kuil (묘호, myoho), yang diberikan kepadanya ketika tablet roh diletakkan di Kuil Jongmyo. Inilah nama yang biasanya dirujuk ahli sejarah kepada raja-raja Joseon. Myoho boleh berakhir sama ada dengan jo (조, 祖, "pengasas") atau jong (종, 宗). Suku kata sebelumnya adalah kata sifat yang sesuai untuk raja. Nama lain ialah nama anumerta (시호, siho). Ini adalah nama yang lebih panjang, yang terdiri daripada ciri-ciri pemerintahan raja tersebut.[2][3][4] Sebagai contoh, nama anumerta Gyeongjong dari Joseon ialah Gyeongjong Gakgong Deokmun Ingmu Sunin Seonhyo Daewang (경종각공덕문익무순인선효대왕), manakala nama kuilnya ialah Gyeongjong.

Gelaran dan gaya panggilan

sunting

Bentuk panggilan digabungkan dengan nama, gelaran atau kedua-duanya, contohnya:

 • Taejo daewang mama ("Yang Teramat Mulia [mendiang] raja besar Taejo")
 • Donggung mama (digunakan oleh kerabat lebih tua); seja joha (Yang Teramat Mulia Putera Mahkota)
 • Gongju agissi (semasa kanak-kanak); gongju mama (semasa dewasa) (Yang Teramat Mulia, Puteri)
Gelaran Bentuk panggilan Penerangan
Perumian Semakan Hangul Hanja RR Hangul Hanja
Raja
Wang[5]

Jusang[6]
Imgeum[5]
Narannim[7]
Gukwang[8]
Geumsang[9]
Sanggam[10]
Daejeon[11]
Gwain[12]


주상
임금
나랏님
국왕
금상
상감
대전
과인

主上


國王
今上
上監
大殿
寡人
Jeonha 전하 殿下 Raja, pemerintah semasa. Baginda dipanggil dengan cara yang berbeza bergantung kepada yang bertutur dan situasi.
Sangwang 상왕[13] 上王 Jeonha 전하 殿下 Mantan Raja, seorang raja yang masih hidup yang telah secara sukarela menyerahkan takhta kepada raja semasa.
Taesangwang 태상왕[14] 太上王 Jeonha 전하 殿下 Mantan Raja Besar, seorang raja yang menuruni takhta yang melepaskan kekuasaannya sebelum mantan raja yang lain.
Seondawang 선대왕[15] 先大王 Mama 마마 媽媽 Raja Pendahulu Besar, gelaran dan bentuk panggilan untuk seorang raja yang sudah mangkat. Lihat juga: Daewang
Daewang 대왕[16] 大王 Mama 마마 媽媽 Raja Besar, mantan raja yang sudah mangkat, see also: Seondaewang
Permaisuri utama raja
Wangbi
Jungjeon
왕비[17]

중전[18]

王妃
中殿
Mama 마마 媽媽 Raja permaisuri, permaisuri utama raja semasa.
Taesangwangbi 태상왕비[14] 太上王妃 Mama 마마 媽媽 Permaisuri damping Taesangwang
Daebi 대비[19] 大妃 Mama 마마 媽媽 Permaisuri balu, permaisuri utama raja yang mati (mungkin ibunda kepada raja semasa).
Wangdaebi 왕대비[20] 王大妃 Mama 마마 媽媽 Permaisuri Balu Diraja, seorang permaisuri utama bekas raja mendahului daebi atau ibunda saudara atau nenenda kepada raja semasa.
Daewangdaebi 대왕대비[21] 大王大妃 Mama 마마 媽媽 Permaisuri Balu Besar Diraja, seorang permaisuri utama bekas raja mendahului daebi dan wangdaebi atau moyang kepada raja semasa.
Wanghu 왕후[22] 王后 Mama 마마 媽媽 Gelaran permaisuri selepas mangkat.
Ibu bapa raja
Daewongun 대원군[23] 大院君 Mama 마마 媽媽 Apabila ayahanda raja tidak menjadi raja sebelum itu, dia diberi gelaran ini. Ini lebih kurang bermaksud "putera besar".
Budaebuin 부대부인[24] 府大夫人 Mama 마마 媽媽 Isteri Daewongun
Buwongun 부원군[25] 府院君 Daegam 대감 大監 Bapa permaisuri, lebih kurang bermaksud "Putera" dan bentuk panggilannya "Yang Mulia".
Bubuin 부부인 府夫人 Ibu permaisuri.
Keturunan raja dan pasangan utama mereka
Wonja 원자[26] 元子 Mama 마마 媽媽 Putera Diraja. Gelaran dan bentuk panggilan putera sulung raja, sebelum dilantik sebagai putera mahkota.
Wangseja
Seja
Donggung[27]
왕세자[28]

세자[28]
동궁[29]

王世子
世子
東宮
Jeoha
Jeoha
Mama
저하
저하
마마
邸下
邸下
媽媽
Putera mahkota, anakanda raja yang dilantik sebagai pewaris takhta.
Wangsejabin
Sejabin
Bingung
왕세자빈[30]
세자빈[30]
빈궁[31]
王世子嬪
世子嬪
嬪宮
Mama 마마 媽媽 Puteri mahkota, pendamping utama pewaris takhta.
Wangseje 왕세제[32] 王世弟 Jeoha 저하 邸下 Saudara raja ketika apabila dilantik sebagai pewaris takhta.
Wangseson 왕세손[33] 王世孫 Hapa 합하 閤下 Anakanda lelaki putera mahkota.
Daegun 대군[34] 大君 Daegam 대감 大監 Putera besar, anakanda lelaki raja dan raja permaisuri, tidak berhak menjadi putera mahkota.
Bubuin 부부인[35] 府夫人 Mama 마마 媽媽 Isteri seorang putera yang mempunyai gelaran "Daegun".
Gun
Wangja
[36]
왕자

王子
Daegam 대감 大監 Putera, anakanda raja dan gundik, atau cucunda raja yang lahir dari seorang putera yang tidak dilantik menjadi putera mahkota. Mereka dipanggil sebagai wangja sebelum dewasa.
Gunbuin 군부인[37] 郡夫人 Mama 마마 媽媽 Isteri seorang putera yang mempunyai gelaran "Gun".
Gongju 공주[38] 公主 Agissi
Mama
아기씨
마마

媽媽
Puteri, anak perempuan raja dan raja permaisuri. Agissi digunakan semasa zaman kanak-kanak, Mama digunakan semasa dewasa.
Ongju 옹주[39] 翁主 Agissi
Mama
아기씨
마마

媽媽
Puteri, anakanda perempuan raja dan gundik.
Gunwi 군위 君尉 Buma 부마[40] 駙馬 Menantu lelaki raja, suami puteri.
Sources: Royalark[41][42]

Pasangan dan gundik

sunting

Pasangan dan gundik raja di dalam harem (hugung, 후궁/ 後宮) mempunyai pangkat tertentu, mengikut gelaran dan bentuk panggilan yang dirumuskan.[41] Gelaran datang dengan bentuk panggilan mama (마마 / 媽媽).

Kekananan selepas raja permaisuri:

Hangul Hanja Perumian Semakan Pangkat
Pasangan (bi, 비)
귀비 貴妃 Gwibi senior 1 (정1품)[43]
숙비 淑妃 Sukbi
원비 元妃 Wonbi
덕비 德妃 Deokbi
현비 賢妃 Hyeonbi
Gundik(Gwibin, 귀빈)
Bin[44] senior 1 (정1품)
귀인 貴人 Gwiin junior 1 (종1품)
소의 昭儀 Soui senior 2 (정2품)
숙의 淑儀 Sugui junior 2 (종2품)
소용 昭容 Soyong senior 3 (정3품)
숙용 淑容 Sugyeong junior 3 (종3품)
소원 昭媛 Sowon senior 4 (정4품)
숙원 淑媛 Sugwon junior 4 (종4품)
Gundik putera mahkota[45]
양제 良娣 Yangje junior 2 (종2품)
양원 良媛 Yangwon junior 3 (종3품)
승휘 承徽 Seunghwi junior 4 (종4품)
소훈 昭訓 Sohun junior 5 (종5품)
Sumber: Royalark[41][42][46]

Istana diraja

sunting
 
Gungnyeo
Hangul Hanja Perumian Semakan Rank
Istanawati (Gungnyeo, 궁녀)[47]
상궁 尙宮 Sanggung senior 5 (정5품)
상의 尙儀 Sangui
상복 尙服 Sangbok junior 5 (종5품)
상식 尙食 Sangsik
상침 尙寢 Sangchim senior 6 (정6품)
상공 尙功 Sanggong
상정 尙正 Sangjeong junior 6 (종6품)
상기 尙記 Sanggi
전빈 典賓 Jeonbin senior 7 (정7품)
전의 典衣 Jeoni
전선 典膳 Jeonseon
전설 典設 Jeonseol junior 7 (종7품)
전제 典製 Jeongje
전언 典言 Jeoneon
전찬 典贊 Jeonchan senior 8 (정8품)
전식 典飾 Jeonshik
전약 典藥 Jeonyak
전등 典燈 Jeondeung junior 8 (종8품)
전채 典彩 Jeonchae
전정 典正 Jeonjeong
주궁 奏宮 Jugung senior 9 (정9품)
주상 奏商 Jusang
주각 奏角 Jugak
주변징 奏變徵 Jubyeonjing junior 9 (종9품)
주징 主徵 Jujing
주우 奏羽 Juu
주변궁 奏變宮 Jubyeongung
Sida-sida (Naesi, 내시)[48]
상선 尙膳 Sangseon junior 2 (종2품)
상온 尙醞 Sangon senior 3 (정3품)
상다 尙茶 Sangda
상약 尙藥 Sangyak junior 3 (종3품)
상전 尙傳 Sangjeon senior 4 (정4품)
상책 尙冊) Sangchaek junior 4 (종4품)
상호 尙弧 Sangho senior 5 (정5품)
상탕 尙帑 Sangtang junior 5 (종5품)
상세 尙洗 Sangse senior 6 (정6품)
상촉 尙燭 Sangchok junior 6 (종6품)
상훼 尙煊 Sanghwe senior 7 (정7품)
상설 尙設 Sangseol junior 7 (종7품)
상제 尙除 Sangje senior 8 (정8품)
상문 尙門 Sangmun junior 8 (종8품)
상경 尙更 Sanggyeong senior 9 (정9품)
상원 尙苑 Sangwon junior 9 (종9품)

Rujukan

sunting
 1. ^ Ian Mladjov. "KOREA (HANGUK/JOSEON)" (pdf). University of Michigan. Dicapai pada 2014-04-01.
 2. ^ "Rediscovering aesthetics of Jongmyo Shrine". Korea Times. Dicapai pada 2015-12-09.
 3. ^ "Korea: Notes". archontology.org. Diarkibkan daripada yang asal pada 2015-12-22. Dicapai pada 2015-12-09.
 4. ^ "조선시대 국왕호칭의 종류와 의미 The Kinds and Meaning of King's Name in the Chosun Dynasty". 역사와경계 (dalam bahasa English dan Korean). NRF (52): 46–67. 2004. Dicapai pada 2015-12-09.CS1 maint: unrecognized language (link)
 5. ^ a b "왕" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 6. ^ "주상" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 7. ^ "나랏님" (dalam bahasa Korean). Daum Dictionary. Dicapai pada 2014-04-01.CS1 maint: unrecognized language (link)
 8. ^ "국왕" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 9. ^ "금상" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 10. ^ "상감" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 11. ^ "대전" (dalam bahasa Korean). Britannica Korea. Diarkibkan daripada yang asal pada 2014-04-02. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 12. ^ The king used to address himself this way. "과인" (dalam bahasa Korean). Daum Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 13. ^ "상왕" (dalam bahasa Korean). Daum Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 14. ^ a b "태상왕" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 15. ^ "선대왕" (dalam bahasa Korean). Daum Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 16. ^ "대왕" (dalam bahasa Korean dan English). Daum Dictionary. Dicapai pada 2014-04-01.CS1 maint: unrecognized language (link)
 17. ^ "왕비" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 18. ^ "중전" (dalam bahasa Korean). Daum Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 19. ^ "대비" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 20. ^ "왕대비" (dalam bahasa English). National Institute of Korean History. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 21. ^ "대왕대비" (dalam bahasa Korean). National Institute of Korean History. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 22. ^ "왕후" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 23. ^ "대원군" (dalam bahasa Korean dan English). Daum Dictionary. Dicapai pada 2014-04-01.CS1 maint: unrecognized language (link)
 24. ^ "부대부인" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 25. ^ "부원군" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 26. ^ "원자" (dalam bahasa Korean dan English). Daum Dictionary. Dicapai pada 2014-04-01.CS1 maint: unrecognized language (link)
 27. ^ Could only be used by older relatives
 28. ^ a b "왕세자" (dalam bahasa Korean). Daum Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 29. ^ "동궁" (dalam bahasa Korean). Daum Dictionary. Dicapai pada 2014-04-02.CS1 maint: unrecognized language (link)
 30. ^ a b "왕세자빈" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-03.CS1 maint: unrecognized language (link)
 31. ^ "빈궁" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-03.CS1 maint: unrecognized language (link)
 32. ^ "왕세제" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2015-12-10.CS1 maint: unrecognized language (link)
 33. ^ "왕세손" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-03.CS1 maint: unrecognized language (link)
 34. ^ "대군" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-03.CS1 maint: unrecognized language (link)
 35. ^ "부부인" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-03.CS1 maint: unrecognized language (link)
 36. ^ "군" (dalam bahasa Korean). Britannica Korea. Diarkibkan daripada yang asal pada 2014-04-03. Dicapai pada 2014-04-03.CS1 maint: unrecognized language (link)
 37. ^ "군부인" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-03.CS1 maint: unrecognized language (link)
 38. ^ "공주" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-03.CS1 maint: unrecognized language (link)
 39. ^ "옹주" (dalam bahasa Korean). Britannica Korea. Diarkibkan daripada yang asal pada 2014-04-03. Dicapai pada 2014-04-03.CS1 maint: unrecognized language (link)
 40. ^ "부마" (dalam bahasa Korean). Naver Dictionary. Dicapai pada 2014-04-03.CS1 maint: unrecognized language (link)
 41. ^ a b c "Styles and Titles". Royalark. Dicapai pada 2014-04-01.
 42. ^ a b "Glossary". Royalark. Dicapai pada 2015-12-13. Cite has empty unknown parameter: |1= (bantuan)
 43. ^ "정일품" (dalam bahasa Korean). Academy of Korean Studies. Diarkibkan daripada yang asal pada 2014-04-16. Dicapai pada 2014-04-15.CS1 maint: unrecognized language (link)
 44. ^ Mempunyai beberapa versi berbeza, seperti 희빈 (Huibin) / 숙빈 (Sukbin) / 경빈 (Gyeongbin) / 창빈 (Changbin) / 선빈 (Seonbin) dll.
 45. ^ "궁인직" (dalam bahasa Korean). Academy of Korean Studies. Diarkibkan daripada yang asal pada 2014-04-16. Dicapai pada 2014-04-15.CS1 maint: unrecognized language (link)
 46. ^ "궁궐(宮闕)" (dalam bahasa Korean). The Academy of Korean Studies. Dicapai pada 2015-12-13.CS1 maint: unrecognized language (link)
 47. ^ "궁녀" (dalam bahasa Korean). Britannica Korea via Daum. Diarkibkan daripada yang asal pada 2014-04-15. Dicapai pada 2014-04-15.CS1 maint: unrecognized language (link)
 48. ^ "내시부" (dalam bahasa Korean). Britannica Korea via Daum. Diarkibkan daripada yang asal pada 2014-04-15. Dicapai pada 2014-04-15.CS1 maint: unrecognized language (link)

Templat:List of titles and honours of the Countries Crown