Geelong merupakan nama bandar di Australia. Letaknya di bahagian selatan. Penduduknya berjumlah 190,000 (2005). Geelong juga merupakan nama bandar di sebelah selatan wilayah Victoria.

Letak Geelong di Australia
Shopping Centre