Geoffrey dari Monmouth

Geoffrey of Monmouth (k. 1100 – k. 1155) adalah seorang ulama dan salah seorang tokoh utama dalam perkembangan pensejarahan British dan populariti kisah Raja Arthur.

Terjemahan Inggeris yang terdapat pada laman web

sunting