Geomorfologi

Geomorfologi (dari Greek: γη, ge, "bumi"; μορφή, morfé, "bentuk"; dan λόγος, logos, "pengetahuan") bermaksud kajian tentang proses-proses yang berlaku secara semulajadi ke atas fizikal daratan atau lautan dan pada akhirnya membentuk bentuk muka bumi yang baru iaitu permukaan yang terhasil adalah jauh berbeza dengan pembentukan asalnya.

Permukaan Bumi
Stratovolkano "Cono de Arita", Salta (Argentina).