Geomorfologi (dari Greek: γη, ge, "bumi"; μορφή, morfé, "bentuk"; dan λόγος, logos, "pengetahuan") ialah kajian saintifik tentang asal usul dan evolusi ciri topografi dan batimetri yang dicipta oleh proses fizikal, kimia atau biologi yang beroperasi pada atau berhampiran permukaan Bumi. Ahli geomorfologi berusaha untuk memahami mengapa landskap kelihatan seperti yang mereka lakukan; untuk memahami sejarah dan dinamik bentuk muka bumi dan rupa bumi; dan untuk meramalkan perubahan melalui gabungan pemerhatian lapangan, eksperimen fizikal dan pemodelan berangka. Ahli geomorfologi bekerja dalam disiplin seperti geografi fizikal, geologi, geodesi, geologi kejuruteraan, arkeologi, klimatologi, dan kejuruteraan geoteknik. Asas minat yang luas ini menyumbang kepada banyak gaya penyelidikan dan minat dalam bidang tersebut.

Permukaan Bumi
Stratovolkano "Cono de Arita", Salta (Argentina).