Geseran belakang gusi bersuara

Geseran belakang gusi bersuara ialah sejenis bunyi konsonan yang terdapat dalam kebanyakan/sebilangan bahasa lisan, dilambangkan oleh aksara ʒ dalam Abjad Fonetik Antarabangsa (IPA) dan Z dalam X-SAMPA.

Nombor AFA135
Pengekodan
X-SAMPAZ
Imej
Xsampa-Z2.png
Sampel audio

Ciri-ciriSunting

Ciri-ciri geseran belakang gusi bersuara: