Geseran dwibibir bersuara

Geseran dwibibir bersuara ialah sejenis bunyi konsonan yang terdapat dalam sebilangan bahasa lisan, dilambangkan oleh aksara β dalam Abjad Fonetik Antarabangsa (IPA) dan B dalam X-SAMPA.

Nombor AFA127
Pengekodan
X-SAMPAB
Imej
Sampel audio
noicon

Ciri-ciri sunting

Ciri-ciri geseran dwibibir bersuara: