Ybhg. Datuk Profesor Dr. Ghauth Jasmon merupakan Naib Canselor Universiti Malaya yang terkini. Beliau telah menggantikan Datuk Rafiah Salim pada 8 November 2008 berikutan keengganan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia menyambung kontrak Rafiah.

Sebelum itu, Ghauth Jasmon merupakan presiden Universiti Multimedia.

Prof. Ghauth Jasmon telah menamatkan pengajian beliau dengan Ijazah Kelas Pertama Kejuruteraan Elektrik pada 1979 dan ijazah kedoktoran dalam Kejuruteraan Sistem Kuasa pada 1982 dari Universiti London.

Prof. Ghauth Jasmon merupakan salah satu ahli bagi International Advisory Council di Universiti Tunku Abdul Rahman.

Kerjaya sunting

Kerjaya akademiknya bermula sebagai pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik, University of Malaya pada 1982. Beliau telah dilantik sebagai Ketua Jabatan Kejuruteraan Elektrik pada 1986 hingga 1988. Melalui kajian, penerbitan dan perundingan, Prof. Ghauth telah dinaikkan kepada Profesor Madya pada 1989 dan Profesor pada 1992. Pada tahun yang sama, beliau telah dilantik sebagai Dekan Fakulti Kejuruteraan dan memegang jawatan itu hingga Ogos 1995. Ketika beliau memegang jawatan dekan, beliau memperkenalkan Program Pembangunan Alam Sekitar yang melibatkan Ijazah dalam Kejuruteraan, Ukur Bahan dan Tanah dan beberapa ijazah Kejuruteraan yang baru seperti Bahan, Telekomunikasi, Perkilangan dan Persekitaran. Prof. Ghauth telah dilantik sebagai Timbalan Naib Canselor (Pembangunan) pada Ogos 1995.

Prof. Ghauth kemudiannya dijemput oleh Telekom Malaysia untuk mengasas dan membina Universiti Telekom (universiti swasta pertama di Malaysia) pada Oktober 1996 dan bertugas sebagai Presiden pada Disember 1996. Pada Mac 1997, kerajaan meminta beliau untuk membina Universiti Multimedia (MMU) di Koridor Raya Multimedia (MSC), Cyberjaya. MMU di MSC telah dicadangkan kerajan untuk menjadi pemangkin kepada pembangunan ICT sepertimana peranan Universiti Stanford di Lembah Silikon. Menjelang Jun 2007, MMU telah mempunyai 22,000 pelajar, 1,600 pekerja, 7 fakulti dan satu Pusat Asasi. MMU juga mempunyai 3800 pelajar antarabangsa dari 81 negara, kakitangan akademik dari 30 buah negara dan bekerjasama dengan banyak syarikat serta agensi luar negara.

Prof. Ghauth menamatkan perkhidmatannya sebagai Presiden MMU pada penghujung bulan Disember 2007 dan mengambil jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif bagi Kolej Antarabangsa Unity (UCI). Beliau mengambil jawatan tersebut kerana beliau telah ditawarkan untuk mengarahkan penukaran UCI menjadi universiti swasta, yang dijangka berakhir pada penghujung 2008. Universiti baru itu bakal terletak di tengah-tengah Petaling Jaya dan beliau ingin membentuk universiti bandar ini menjadi institusi berteknologi tinggi bertaraf dunia.