Go (bahasa pengaturcaraan)

Go ialah sebuah bahasa pengaturcaraan serempak susunan, terkutip-sampah, yang dibangunkan oleh Google.[2]

Go
Paradigmatersusun, serempak, imperatif, berstruktur
Muncul pada2009
Direka olehRobert Griesemer, Rob Pike, dan Ken Thompson
PembangunGoogle
Pelaksanaan utamagc (8g, 6g), gccgo
DipengaruhiC, Oberon, Limbo[1]
OSLinux, Mac OS X
LesenBSD
Laman webhttp://golang.org/

Rekaan awal Go telah dimulakan pada tahun 2007 oleh Robert Griesemer, Rob Pike dan Ken Thompson,[1] membina kerja sebelumnya yang berkaitan dengan sistem pengendalian Inferno.[3] Go telah diumumkan secara rasmi pada November 2009, dengan pelaksanaan dikeluarkan untuk pelantar Linux dan Mac OS X.[4]

Contoh

sunting

Kod berikut ialah atur cara Hello world dalam Go.

package main

import "fmt"

func main()
{
	fmt.Printf("Hello, World\n")
}

Contoh menunjukkan bagaimana menulis program seperti perintah echo dalam Unix dalam Go[5]:

package main

import 
(
	"os";
	"flag"; // penghurai pilihan baris perintah
)

var omitNewline = flag.Bool("n", false, "jangan cetak newline terakhir")

const
(
	Space = " ";
	Newline = "\n";
)

func main() 
{
	flag.Parse(); // Imbas senarai arg dan sediakan flag
	var s string = "";
	for i := 0; i < flag.NArg(); i++ {
		if i > 0
        {
			s += Space
		}
		s += flag.Arg(i)
	}
	if !*omitNewline
    {
		s += Newline
	}
	os.Stdout.WriteString(s);
}

Rujukan

sunting