Golongan kata ialah penggolongan perkataan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria, seperti kriteria struktur fonologi atau bunyi, kriteria struktur morfem, kriteria sintaksis, dan kriteria semantik.[1]

Lihat juga sunting

Rujukan sunting

  1. ^ Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa, dan Abdul Hamid Mahmood. 2008. Tatabahasa Dewan ed. Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.