Graf

Wikimedia:Nyahkekaburan

Graf boleh merujuk kepada:

  • Grafik (seperti carta dan diagram) yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah,sebagai contoh, untuk mewakili data saintifik.

Dalam matematik:-

Dalam sains komputer:-

Lain-lain:-

Lihat juga sunting