Guru agama

Guru agama merujuk kepada orang yang alim dan berpengetahuan dalam bidang agama dan mengajarkan kepada umum. Guru agama kebiasaannya menuntut ilmu agama di universiti universiti agama yang terkemuka seperti universiti al azhar di mesir atau menuntut ilmu itu sendiri dengan ulamak ulamak yang pakar dalam bidang agama.