Hadas bermaksud keadaan kotor daripada anggota yang menjadi penghalang sah solat.

Hadas terbahagi kepada dua iaitu: