Hak mengundi sejagat

Hak mengundi sejagat merupakan hak mengundi yang diberikan kepada semua orang dewasa dalam sesebuah kawasan perintah secara keseluruhannya dengan pengecualian yang tertentu - misalnya atas sebab kesihatan mental mahupun banduan-banduan biasa atau yang mempunyai rekod jenayah yang berbahaya.

Pautan luar sunting