Dalam bidang fizik, halaju sudut ialah kelajuan pemutaran (laju sudut atau frekuensi sudut) bersama-sama dengan arah pemutarannya. Unit SI untuk halaju sudut ialah radian per saat, tetapi unit-unit yang lain seperti putaran per minit (rpm) juga biasa digunakan. Umpamanya, sekeping piring hitam berputar pada halaju sudut sebanyak 33 atau 45 rpm ikut jam. Halaju sudut biasa dilambangkan dengan simbol omega (Ω or ω). Laju sudut ditandakan dengan ω.

Halaju sudut adalah laju pusingan

Definisi

sunting

Definisi halaju sudut ialah nisbah sesaran sudut,  , dengan beza masa,  

 

Kinematik linear

sunting

Perhubungan diantara halaju linear dengan halaju sudut ialah

 

dengan:

  ialah halaju linear,
  ialah sesaran objek dari asalan.

Lihat juga

sunting