Halangan perdagangan

Halangan perdagangan adalah istilah umum yang menggambarkan setiap dasar atau peraturan kerajaan yang mengehadkan perdagangan antarabangsa. Halangan boleh dibuat dalam banyak bentuk, termasuk istilah-istilah berikut yang merangkumi sekatan-sekatan dalam perdagangan antarabangsa dalam negara yang mengimport dan mengeksport barang dagangan:

Pautan LuarSunting