Menurut Injil Kristian, Haran ialah nama bagi tiga orang penting agama dan tempat. Haran pada kebiasaannya dieja dalam bahasa Inggeris apabila digunakan terhadap lelaki kemudian turut digunakan dalam mengeja tempat.

Genesis telah merekodkan terdapat seorang yang bernama Haran (Hebrew: הָרָן) yang dilahirkan dan meninggal dunia di Ur of the Chaldees. Dia ialah anak kepada Terah dan bersaudara dengan Nahor dan Nabi Ibrahim a.s.. Haran ialah bapa kepada Nabi Luth a.s., Milcah, dan Iscah.[1]

Berdasarkan Genesis, kadang-kala setelah Haran meninggal dunia, Terah telah menetap bersama Nabi Ibrahim dan isteri Nabi Ibrahim yang bernama Siti Sarah (isteri Nabi Ibrahim dan Nabi Luth di Kan'an, yang terletak disepanjang penempatan yang diberi nama Haran (juga dieja Harran, Charan, dan Charran; Hebrew: חָרָן). Selepas kematian Terah di Haran (menurut Kisah Rasul-rasul 7:4), Ibrahim, Sarah dan Lut telah meneruskan perjalanan ke selatan Kan'an atau kini Negev, Israel.

Bandar Harran, kini terletak di selatan Turki (32 km/20 mi di selatan Şanlıurfa, dahulunya Edessa) berdekatan sempadan dengan Syria, kemungkinan Haran dalam catatan Biblikal.

Haran lain turut dicatat dalam Ralat skrip: Modul "Bibleverse" tidak wujud.. Dia ialah anak lelaki Caleb (cicit Judah anak Yaakub) dan bapa Gazez. Individu ketiga pula ialah, Haran anak Shimei, ialah Levite yang tinggal ketika era Raja Daud dan mungkin sejenis perkara yang penting dalam keagamaan atau fungsi politik.[2]

RujukanSunting

  • E. M. Blaiklock and R. K. Harrison, eds. The New International Dictionary of Biblical Archaeology. (Zondervan, 1983):228.
  1. ^ Ralat skrip: Modul "Bibleverse" tidak wujud.
  2. ^ Ralat skrip: Modul "Bibleverse" tidak wujud.