Harta tanah atau hartanah (Jawi: هرتا تانه/ هرتانه; bahasa Inggeris: real estate) ialah sebuah istilah undang-undang yang merujuk tanah bersama dengan apa pun yang tinggal tetap di atas tanah tersebut, seperti bangunan, beserta sumber aslinya. Hartanah sering dianggap sinonim dengan real property, berbeza dengan harta alih. Namun, dalam penggunaan tekniknya, beberapa orang tetap memilih pembezaan antara harta tanah, menunjuk ke tanah dan benda di atasnya, dengan real property, menunjuk ke hak pemilikan atas harta tanah. Istilah hartanah dan real property utamanya digunakan dalam common law, sedangkan mahkamah undang-undang sivil menunjuk ke hak milik tak alih.

Menurut terminologi undang-undang pada beberapa kehakiman adalah merupakan suatu barang tidak bergerak yang mencakup tanah beserta segala suatu yang berada diatasnya misalnya bangunan, tanaman dan lain-lain.

Properti dalam bahasa asing seringkali disebut juga real property yang kadang-kadang disebut juga realty Dalam undang-undang, istilah real diertikan sebagai sesuatu benda (latin:res/rei) yang membezakannya dari "manusia" . Jadi undang-undang membezakan antara real properti ( tanah beserta segala suatu yang terdapat diatasnya) dan properti individu ( misalnya baju, perabotan,uang).

Lihat juga

sunting