Hasan al-Askari (Arab: الإمام الحسن بن علي العسكري) (lahir 6 Disember 8461 Januari 874), adalah Imam Syiah ke-11. Beliau dilahirkan dengan nama Hasan bin Ali bin Muhammad. Hasan al-Askari berumur 22 tahun ketika ayahnya terbunuh dan sewaktu tempoh keimamahannya setelah ayahnya meninggal selama enam tahun. Hasan al-Askari syahid pada usia 28 tahun, dibunuh atas perintah Al-Mu'tamid (Khalifah Bani Abbasiyah) pada tahun 260 Hijrah dan ia dikuburkan di Samarra, Iraq