High Level Assembler

High Level Assembler (HLA) adalah bahasa assembly yang dimajukan oleh Randall Hyde yang menggunakan bahasa aras tinggi direka bagi membantu pengaturcara x86 assembly baru dan pembangun assembly mahir. Ia menyokong sepenuhnya jenis data maju dan pengaturcaraan bahasa assembly berasaskan objek. Ia menggunakan sintek yang secara lebih kurang berasaskan beberapa bahasa aras tinggi, seperti bahasa pengaturcaraan C/C++, Ada, Modula-2, dan Pascal, untuk membenarkan pembinaan aturcara bahasa assembly boleh dibaca, dan membenarkan pengaturcara HLL untuk mempelajari HLA secepat mungkin.

Pautan luar sunting