Himpunan Mahasiswa Islam

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ialah sebuah organisasi yang didirikan di Yogyakarta pada 5 Februari 1947, atas usaha Lafran Pane beserta 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) Yogyakarta.

HMI merupakan organisasi bebas yang mempunyai tujuan: "Terbinanya insan akademi, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT"

HMI DIPO

sunting

Untuk menyelamatkan HMI dari kehancuran maka melalui Kongres Padang disepakatilah asas tunggal Pancasila. HMI yang berpusat di Jalan Diponegoro sebagai satu-satunya HMI yang diakui oleh negara. Maka HMI kemudian kerap disebut dengan HMI DIPO untuk membezakan dengan HMI-MPO. HMI telah membuktikan kewujudannya sebagai organisasi gerakan yang mempunyai landasan yang disebut Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI (NDP). Pada Kongres Jambi 1999 HMI kembali ke Khittah kembali kepada asas Islam.

Kongres ke-25

sunting

Terakhir diadakan Kongres ke-25 di Makassar, dengan ketua terpilih yaitu Saudara Fajar R Zulkarnaen.

Lihat juga

sunting