Hukum D-M

hukum yang menjelaskan susunan kata nama dalam kata majmuk

Hukum D-M ialah peraturan menyusun kata nama majmuk dan ayat yang mendahulukan unsur yang diterangkan (diringkaskan sebagai D) dan mengemudiankan kata sifat yang menerangkan (diringkaskan sebagai M). Istilah Hukum D-M diperkenalkan oleh Prof. St. Takdir Alisjahbana dalam bukunya, Tatabahasa Baru Melayu Indonesia.

Kesalahan yang biasa berlakuSunting

Kesalahan yang biasa berlaku, khususnya di kalangan orang yang bersikap keinggerisan, disebabkan oleh kekeliruan antara susunan kata nama majmuk bahasa Melayu dengan kata nama majmuk bahasa Inggeris. Sebilangan kesalahan yang sering berlaku adalah seperti berikut:

Kesalahan Padanan bahasa Inggeris Pembetulan
dalam lain perkataan in other words dengan kata-kata lain
lain-lain perkara other matters perkara-perkara lain
Minah Restoran Minah Restaurant Restoran Minah
Dunlop tayar Dunlop tyre tayar Dunlop
goreng pisang banana fritter pisang goreng
cili sos chilli sauce sos cili

RujukanSunting

  • Awang Sariyan. Kunci Bahasa Malaysia (1986), Sasbadi Sdn. Bhd.