Hukum kosinus atau dikenali juga sebagai peraturan kosinus, dalam trigonometri adalah peraturan yang memberikan hubungan dalam suatu segi tiga, iaitu antara panjang sisi-sisi segi tiga dan kosinus dari salah satu sudut dalam segi tiga tersebut.

Pelabelan bucu dan sisi secara piawa pada sebuah segi tiga.
Trigonometri

Sejarah
Kegunaan
Fungsi
Fungsi songsang
Bacaan lanjut

Rujukan

Senarai identiti
Pemalar tepat
Menghasilkan jadual trigonometri

Teori Euclid

Hukum sinus
Hukum kosinus
Hukum tangen
Teorem Pythagoras

Kalkulus

Penggantian trigonometri
Kamiran fungsi
Pembezaan fungsi
Kamiran songsang

Perhatikan gambar segi tiga di kanan.

Peraturan kosinus menyatakan bahawa:

dengan adalah sudut yang dibentuk oleh sisi a dan sisi b, dan c adalah sisi yang berhadapan dengan sudut .

Peraturan yang sama untuk sisi a dan b:

Dengan kata lain, apabila panjang dua sisi sebuah segi tiga dan sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut diketahui, maka kita dapat menentukan panjang sisi yang lagi satu. Sebaliknya, jika panjang dari tiga sisi diketahui, kita dapat menentukan besar sudut dalam segi tiga tersebut. Dengan mengubah sedikit peraturan kosinus tadi, kita peroleh:


Hukum-hukum kosinus Sunting

Hukum-hukum pertama Sunting

 
 
 

Hukum-hukum kedua Sunting

 
 
 

Lihat pula Sunting