I

huruf kesembilan abjad Rumi

I ialah huruf Rumi yang kesembilan. Namanya ialah ai (disebut /aɪ/).

I
I
Abjad Rumi dasar
  Aa Bb Cc Dd  
Ee Ff Gg Hh Ii Jj
Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv
  Ww Xx Yy Zz  

Sejarah sunting

Hieroglif mesir ˁ Y Proto-Semitik Phoenician Y I Etruscan Iota Yunani ı/i Turkik Lama
D36
         

Dalam bahasa Semitik, huruf Yôdh mungkin bermula sebagai piktogram untuk sebatang lengan dan tangan, berasal dari hieroglif serupa yang membawa nilai frikatif faringeal bersuara (/ʕ/) dalam bahasa Mesir, tetapi dialihkan ke /j/ (seperti "ya") oleh orang-orang Semitik, kerana perkataan Semitik untuk "lengan" bermula dengan bunyi itu. Huruf ini juga boleh digunakan untuk bunyi vokal /i/, terutamanya dalam perkataan asing.

Orang Yunani menerima satu bentuk yodh Phoenicia ini sebagai huruf iota (Ι, ι) mereka bagi bunyi vokal /i/, begitu juga dalam abjad Italik Lama. Dalam bahasa Latin (seperti dalam Bahasa Greek Moden), huruf ini juga dipakai untuk bunyi konsonan /j/. Huruf J moden asalnya merupakan bentuk kelainan bagi huruf ini, dan kedua-duanya digunakan kesalingbolehtukaran untuk vokal dan konsonan, sehingga akhirnya dibezakan pada abad ke-16.

Dalam bahasa Inggeris moden, I melambangkan pelbagai bunyi berbeza, terutamanya satu diftong "panjang" /aɪ/ yang berkembang dari /iː/ bahasa Inggeris Pertengahan selepas Peralihan Vokal Besar pada abad ke-15, serta juga vokal "pendek" terbuka /ɪ/ seperti dalam "bill". Titik pada atas 'i' kecil kadang-kala dipanggil tittle. Dalam abjad Turki, I bertitik dan tanpa titik dianggap sebagai huruf berasingan dan kedua-duanya mempunyai bentuk huruf besar (I, İ) dan kecil (ı, i).

Kod-kod perkomputeran sunting

Titik kod Huruf besar
I
Huruf kecil
i
Unikod U+0049 U+0069
ASCII Perpuluhan 73 105
Perduaan 01001001 01101001
EBCDIC 201 137

Lihat juga sunting

Abjad Rumi/Latin
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz