ISO 3166-1 merupakan sebahagian daripada ISO 3166, sebuah sistem pengkodan piawai untuk nama negara. Pertama kali dipublikasikan pada tahun 1974 oleh International Organization for Standardization (ISO) yang terdiri atas tiga kod berbeza untuk setiap negara:

Sebuah negara umumnya mendapatkan kod baru jika berubah nama. ISO 3166-1 bukan merupakan satu-satunya kod negara piawai. Komite Olimpiade Internasional dan Fédération Internationale de Football Association diketahui memiliki sistem kod negara tersendiri. (lihat: Daftar perbezaan kod negara IOC, FIFA, dan ISO 3166)

Sehingga sekarang ini telah mempunyai 246 negara dan wilayah yang mempunyai kod negara ISO 3166-1.

Berikut ini adalah jadual pengkodan dalam ISO 3166-1.