Ikatan ionik adalah jenis ikatan kimia yang melibatkan daya tarikan elektrostatik antara ion bercas berlawanan. Ion-ion mewakili atom yang telah kehilangan satu atau lebih elektron (dikenali sebagai kation) dan atom yang telah mendapat satu atau lebih elektron (dikenali sebagai anion). Pemindahan elektron dikenali sebagai electrovalence berbeza dengan covalence. Dalam kes yang paling mudah, kation ialah atom logam dan anion adalah atom bukan logam, tetapi ion ini boleh menjadi alam yang lebih kompleks, seperti ion molekul seperti NH4 + atau SO42-. Dengan kata mudah, ikatan ionik adalah pemindahan elektron daripada logam kepada bukan logam agar kedua-dua atom untuk mendapatkan shell valens penuh

Natrium dan fluorin menjalani tindak balas redoks untuk membentuk natrium fluorida. Sodium kehilangan elektron luarnya untuk memberikan konfigurasi elektron yang stabil, dan elektron ini mula atom fluorin eksoterma . Ion-ion bercas berlawanan - biasanya seorang yang hebat daripada mereka - kemudian tertarik antara satu sama lain untuk membentuk pepejal

Ia adalah penting untuk menyedari bahawa ikatan ionik bersih - di mana satu atom "mengambil" elektron daripada lain - tidak boleh wujud: Semua sebatian ionik mempunyai sedikit ikatan kovalen, atau perkongsian elektron. Oleh itu, istilah "ikatan ionik" diberikan apabila watak ionik adalah lebih besar daripada kovalen watak-iaitu, ikatan di mana perbezaan keelektronegatifan yang besar wujud di antara dua atom, menyebabkan ikatan menjadi lebih kutub (ionik) berbanding ikatan kovalen di mana elektron dikongsi lebih sama rata. Bon dengan watak sebahagiannya ionik dan kovalen sebahagiannya dipanggil ikatan kovalen polar.

Sebatian ionik mengalirkan elektrik apabila lebur atau dalam penyelesaian, tetapi biasanya tidak seperti yang kukuh. Terdapat pengecualian kepada peraturan ini, seperti iodida rubidium perak, di mana ion perak boleh menjadi agak mudah alih. Sebatian ion biasanya mempunyai takat lebur yang tinggi, bergantung kepada caj ion mereka terdiri daripada. Semakin tinggi caj yang lebih kukuh kuasa-kuasa yang padu dan lebih tinggi takat lebur. Mereka juga cenderung untuk menjadi larut dalam air. Di sini, trend yang bertentangan secara kasar memegang: yang lebih lemah kuasa-kuasa yang padu, lebih besar kelarutan.

Rujukan sunting

Pautan luar sunting