Imbuhan kata kerja (bahasa Melayu)

Dalam penulisan formal bahasa Melayu, kata kerja hampir sentiasa dibubuh imbuhan, baik awalan, akhiran, apitan mahupun sisipan.

AwalanSunting

meN-Sunting

Imbuhan awalan "meN-" menunjukkan perkataan tersebut ialah sejenis kata kerja yang membawa erti-erti berikut kepada kata dasar dalam sesebuah ayat aktif (subjek ayat menjadi pelaku), tidak kira transitif atau tak transitif:

 • melakukan perbuatan
  Siapakah yang mengetuk pintu?
 • membuat objek
  Saya membakar roti.
 • menjadi
  Tengok, dia sudah meradang.
 • mengeluarkan bunyi
  Harimau mengaum sekuat-kuatnya.
 • menghala ke arah
  Kereta menuju ke arah sana.

Awalan "meN-" berubah bentuk mengikut fonem pertama dalam kata dasar:

Bentuk imbuhan Fonem pertama
kata dasar
Gugurkan? Contoh Huraian
mem- /b/ Tidak balut → membalut
/p/ Ya panah → memanah Kecuali kata pinjaman dan sebilangan kecil kata jati
Cth: memproses
men- /c/
/d/
/j/
/sy/
/z/
Tidak cari → mencari
dapat → mendapat
jadi → menjadi
syampu → mensyampu
ziarah → menziarahi
/t/ Ya tari → menari Kecuali kata pinjaman dan sebilangan kecil kata jati
Cth: mentadbir
meng- (vokal) Tidak arah → mengarah
/g/ Tidak galas → menggalas
/h/ Tidak hapus → menghapus
/k/ Ya kerah → mengerah Kecuali kata pinjaman dan sebilangan kecil kata jati
Cth: mengkaji
meny- /s/ Ya sara → menyara Kecuali sesetengah kata pinjaman dan sebilangan kecil kata jati
Cth: menskru
me- /l/
/m/
/n/
/ng/
/ny/
/r/
/w/
/y/
Tidak lambung → melambung
makan → memakan
nangis → menangis
nganga → menganga
nyanyi → menyanyi
rasa → merasa
wangi → mewangi
yakin → meyakinkan
menge- - Tidak cat → mengecat Untuk kata dasar satu suku kata sahaja.

di-Sunting

Imbuhan awalan "di-" merupakan pengganti imbuhan "me(n)-" dalam ayat pasif (subjek ayat menanggung perbuatan). Bezanya, fonem pertama kata dasarnya tidak perlu diubah. Contoh:

 • Kuda menarik pedati. → Pedati ditarik oleh kuda.
 • Dia membawa dompet. → Dompet ini dibawanya.

beR-Sunting

Imbuhan awalan "ber-" menunjukkan perkataan tersebut ialah sejenis kata kerja yang membawa erti-erti berikut kepada kata dasar dalam sesebuah ayat aktif (subjek ayat menjadi pelaku), tidak kira transitif atau tak transitif:

 • memiliki
  Tauke berkereta mewah.
 • menghasilkan
  Pokok sudah berbuah.
 • menaiki
  Kami berbasikal ke sana.
 • mengikuti atau menghadiri
  Mereka berbincang dengan guru.
 • menganggap sebagai
  Saya berkawan dengannya.
 • dilakukan kepada diri
  Kita harus bertahan.
 • perbuatan saling berbalasan
  Mereka tengah berborak.

teR-Sunting

Imbuhan awalan "ter-" membawa erti-erti berikut:

 • tersedia ada
  Lamanya dia tertunggu di situ.
 • tidak sengaja
  Kereta terlanggar kancil.
 • menggambarkan keadaan
  Dia terkenang ibunya sewaktu di perantauan.

peR- dan mempeR-Sunting

Imbuhan awalan "per-" dan "memper-" hanya digunakan dalam kata kerja transitif. Imbuhan "per-" selalunya digunakan dalam ayat suruhan, sementara ayat biasa pula melengkapkannya menjadi "memper-". Kegunaannya adalah seperti berikut:

 • menjadikan lebih/bertambah
  Mereka sedang memperluas padang.
 • menjadikan makna perbuatan kata dasar sebagai kiasan
  Rakyat dilarang memperhamba kanak-kanak sebagai buruh kasar.
 • mendapat sesuatu
  Saya memperoleh 100 markah dalam ujian.

dipeR-Sunting

Begitu juga dengan awalan "meN-", awalan "memper-" dalam ayat pasif ditukar menjadi "diper-".

 • Ahmad memperbesar padang. → Padang diperbesar oleh Ahmad.
 • Dia memperoleh 100 markah. → 100 markah diperolehnya.

AkhiranSunting

Imbuhan akhiran "-kan" dan "-i" dengan sendirinya digunakan dalam ayat pasif yang objeknya diri pertama atau kedua, atau ayat suruhan (imperatif).

-kanSunting

 • membuat untuk orang lain (benefaktif)
  Buku ini saya bacakan untuk adik.
 • suruhan (imperatif)
  Tolong masukkan barang itu ke dalam kotak.

-iSunting

 • tempat (lokatif)
  Jalan itu baru saya lalui.
 • menjadikan
  Pepatah itu harus kita hayati.

ApitanSunting

Imbuhan apitan merupakan penggunaan awalan dan akhiran pada satu kata dasar untuk membentuk kata kerja.

meN-…-kanSunting

 • menjadikan objek memperoleh sifat kata dasar
  Ibu menyalakan lampu.
 • membantu orang lain (benefaktif)
  Dia memdermakan bekalan makanan kepada golongan miskin.
 • mengenai
  Saksi menceritakan kemalangan itu kepada akhbar.

meN-…-iSunting

 • menjadikan objek memperoleh sifat kata dasar
  Nyalaan lampu menerangi bilik. (serupa dengan apitan "meN-…-kan")
 • memberi kata dasar kepada objek
  Cikgu menasihati murid-murid agar berhati-hati di jalan raya.
 • ke tempat (lokatif)
  Saya menaiki kapal ke seberang lautan.

ke-…-anSunting

 • mengalami sesuatu: Kereta baru kehabisan minyak.

memper-…-kanSunting

Apitan "memper-…-kan" membawa makna kausatif yang hanya digunakan untuk kata kerja transitif, namun dikaitkan dengan imbuhan "ber-".

 • menyebabkan jadi
  Ghani mempertemukan isterinya dengan ibu bapanya di kampung. (bandingkan "bertemu")
 • menyebabkan orang lain melakukan perbuatan yang terkandung dalam makna kata dasar
  Stesen radio kegemaranku memperdengarkan suara juruhebah baru.

memper-…-iSunting

Begitu juga dengan apitan "memper-…-kan", apitan "memper-…-i" membawa makna kausatif yang hanya digunakan untuk kata kerja transitif.

 • menjadikan objek beroleh sesuatu:
  Kementerian pertahanan mempersenjatai tentera dengan kereta kebal baru.
 • menjadikan objek memperoleh sifat kata dasar:
  Ayah memperkebuni tanah di keliling rumah.
 • menjadikan objek memperoleh sifat semula
  Jurutera sedang memperbaiki jentera.

SisipanSunting

Terdapat sebilangan kata dasar yang diberi sisipan seperti "-el-", "-em-", dan "-er-" untuk memberi makna kata kerja. Contoh: guruh → gemuruh.

Lihat jugaSunting

Bacaan lanjutSunting