Imnos pros tin Eleftherian

Imnos pros tin Eleftherian, Ύμνος εις την Ελευθερίαν atau "Lagu kepada Kebebasan" adalah sebuah puisi karangan Dionýsios Solomós pada 1823 yang mengandungi 158 buah rangkap. Pada 1865 dua rangkap yang pertama secara rasmi dijadikan lagu kebangsaan Yunani dan Cyprus mengikut rentak lagu yang digubah oleh Nikolaos Mantzaros.

LirikSunting

Dalam bahasa Yunani asal dalam ejaan tradisional, seperti ditulis oleh SolomosSunting

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι
τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή,
σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι
ποὺ μὲ βία μετράει τὴ γῆ.
Ἀπ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένη
τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά,
καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη,
χαῖρε, ὦ χαῖρε, Ἐλευθεριά!

Dalam bahasa Yunani asal dengan ejaan modenSunting

Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βία μετράει τη γη.
Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά,
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Alih kata tradisionalSunting

Sè gnôrízô apò tền kópsi
toũ spathioũ tền tromerế,
sè gnôrízô apò tền ópsi
poù mè bía metráei tề gễ.
Ap’ tà kókkala bgalménê
tỗn Hellếnôn tà hierá,
kaì sàn prỗta andreiôménê,
khaĩre, ỗ khaĩre, Eleutheriá!

Alih kata modenSunting

Se gnorízo apó tin kópsi
tou spathioú tin tromerí,
se gnorízo apó tin ópsi
pou me vía metrái ti gi.
Ap’ ta kókkala vgalméni
ton Ellínon ta ierá,
ke san próta andrioméni,
chére, o chére, Eleftheriá!

Transkripsi Fonetik ModenSunting

ˌse̞ ɣno̞.ˈri.zo̞ a.ˌpo̞ tiŋ ˈgo̞.p͡si
ˌtu spa.ˈθju tin ˌdro̞.me̞.ˈri
ˌse̞ ɣno̞.ˈri.zo̞ a.ˌpo tin ˈo̞.p͡si
ˌpu me̞ ˈvja me̞.ˈtra.i ˌti ˈʝi
ˌap ta ˈko̞.ka.ˌla vɣal.ˈme̞.ni
ˌto̞n e̞.ˈli.no̞n ˌta j.e̞.ˈra
ˌce̞ sam ˈbro̞.ta an.ˌðri.o.ˈme̞.ni
ˈçe̞.re̞ o̞ ˈçe̞.r e̞.ˌle̞f.θe̞.ˈrja

Terjemahan Melayu harfiahSunting

Aku mengenali engkau
daripada mata pedang yang menggerunkan
Aku mengenali engkau daripada air muka
yang meninjau sekelilingan dengan garang
Bangun dari tulang-tulang suci
orang Yunani
dan berani seperti sebelumnya,
tabik, oh tabik, kebebasan!

Terjemahan Melayu puitisSunting

Aku akan sentiasa mengenalimu
dari pedang gerun yang kamu pegang,
seperti bumi, dengan mencari wawasan,
akan memerintah, dengan semangat berani.
Bangsa Yunani yang lama, dengan kematian mereka
melahirkan semangat baru yang bebas,
sekarang, dengan keberanian lama yang meningkat,
mari kami menabikmu, wahai kebebasan!

Lihat jugaSunting

Pautan luarSunting