Industri perkayuan merupakan industri hasil hutan bersumberkan balak, yang amat penting dalam membantu peningkatan ekonomi sesebuah negara. Kayu kini telah digunakan untuk pelbagai tujuan dan kayu telah dipelbagaikan pengeluarannya dalam sebilangan produk seperti papan lapis, papan gentian, kertas dan sebagainya.

Kayu balak
Kayu yang telah siap diproses

Lihat jugaSunting