Inisiatif membawa erti daya usaha atau gerak pertama. Dalam sains politik, inisiatif (juga dikenali sebagai inisiatif rakyat atau inisiatif popular) menyediakan suatu cara di mana suatu petisyen yang ditandatangani oleh jumlah minimum tertentu pengundi berdaftar boleh memaksa undian awam (plebisit) terhadap statut, pindaan perlembagaan, pindaan piagam atau ordinan, atau, dalam bentuk yang minimum, untuk sekadar mewajibkan badan eksekutif atau perundangan untuk mempertimbangkan perkara tersebut dengan menghantarnya ke tatacara hari. Ini adalah bentuk demokrasi langsung.

Inisiatif boleh mengambil bentuk baik "inisiatif langsung" mahupun "inisiatif tidak langsung". Di bawah inisiatif langsung, ukuran dimasukkan langsung ke pengundian selepas diserahkan oleh petisyen. Di bawah inisiatif tidak langsung, ukuran pada mulanya dirujuk kepada badan perundangan, dan kemudian dibawa kepada undian popular hanya jika tidak disahkan oleh badan perundangan. Dalam penggunaan Amerika Syarikat, suara popular pada perkara tertentu disebut sebagai pungutan suara hanya jika ia berasal dengan perundangan. Undian sebegini diketahui, apabila berasal dari proses inisiatif, sebagai "inisiatif", "suara undian" atau "usul".