Ja'afar bin Abi Talib

Ja'afar bin Abi Talib (Arab: جعفر ابن أبي طالب) (dikenal juga dengan julukan Jafar-e-Tayyar) adalah putera Abu Talib. Beliau merupakan sepupu kepada Nabi. Jaa'far dibesarkan oleh bapa saudaranya, Abbas bin 'Abdul Muttalib kerana ayahnya yang miskin dan harus menanggung keluarga besar. Ja'afar bin Abi Thalib menikah dengan Asma binti Umais

Kehidupannya

sunting

Ja'afar bin Abi Thalib termasuk golongan awal memeluk Islam, sewaktu kecil dia dalam jagaan bapa saudaranya iaitu Al-Abbas, seperti juga saudaranya Ali bin Abi Talib berada dalam jagaan Nabi Muhammad, Ja'afar bin Abi Talib menikah dengan Asma bintu Umais.

Ketika seksaan terhadap umat Islam di kota Makkah semakin hebat, Ja'afar dan isterinya kemudian berhijrah ke negeri Habsyah.

Jasa dan Perjuangannya

sunting

Raja negeri Habsyah, An-Najasyi yaitu Ashhamad bin Al-Abjar masuk Islam setelah mendengar akan hujah Ja'afar berkenaan dengan Islam ketika beliau berlindung di Habsyah.

Ja'far bin Abi Thalib kembali pulang dari Habsyah sewaktu penaklukan Khaibar dan ikut menuju Khaibar bersama dengan Abu Musa Al-Asya'ari. Pada tahun ke 8 Hijrah, Ja'afar bin Abi Thalib dilantik sebagai panglima perang kedua selepas Zaid ibn Harithah untuk mengikuti ekspedisi perang Mu'tah melawan tentera Rom Byzantine. Beliau kemudiannya gugur syahid selepas menggantikan Zaid bin Harithah. Tempat beliau diganti oleh seorang lagi sahabat nabi dari golongan Ansar iaitu Abdullah ibn Rawahah yang kemudiannya turut syahid.kemudian diganti oleh Khalid bin al-Walid

Ja'afar merupakan pemuda Arab dari Bani Hashim yang hampir serupa dengan Nabi Muhammad , baik dari ciri-ciri fizikalnya termasuk rupa mahupun sifat yang dimiliki. Baginda selalu memanggil Ja'afar sebagai "Bapa orang-orang Miskin", kerana ia selalu menolong dan membantu orang miskin.