Jabatan Kimia Malaysia

Jabatan Kimia Malaysia merupakan sebuah jabatan kerajaan di bawah Kementerian Tenaga, Teknologi, Sains, Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC) yang terdiri daripada rangkaian makmal di seluruh negara. Jabatan Kimia Malaysia menyediakan perkhidmatan analisis, penyiasatan dan perundingan saintifik kepada agensi kerajaan. Ia bertujuan untuk menyokong penguatkuasaan undang-undang bersama-sama dengan pelaksanaan program yang berkaitan dengan keselamatan air, makanan, alam sekitar dan produk perindustrian untuk melindungi dan memajukan kesihatan awam dan keselamatan kepada orang awam yang lebih besar serta melindungi kepentingan pengguna juga sebagai kesihatan dan keselamatan di tempat kerja.

Jabatan ini juga menyediakan perkhidmatan teknikal dan perundingan dalam penilaian spesifikasi produk untuk kontrak kerajaan untuk memastikan nilai untuk perbelanjaan kerajaan; klasifikasi tarif kastam barang untuk import / eksport untuk tujuan kutipan pajak dan memastikan hasil pemerintah, dan penilaian laboratorium kimia untuk kepatuhan terhadap piawaian ISO. Makanan dan beberapa produk perindustrian untuk eksport juga dianalisis untuk memastikan kepatuhan kepada piawaian kualiti dan keselamatan antarabangsa. Ia bagi memastikan daya saing mereka di pasaran global.

Penyediaan perkhidmatan ini boleh didapati di seluruh negara termasuk makmal yang terletak di Ibu Pejabat di Petaling Jaya bersama-sama dengan 13 lokasi strategik lain di Alor Setar, Pulau Pinang, Ipoh, Melaka, Kota Bharu, Kuala Terengganu, Kuantan, Johor Bahru, Kota Kinabalu, Tawau, Kuching, Sibu dan Bintulu.

Jabatan Kimia Malaysia ditubuhkan pada 1909 sebagai Makmal Analisis Kerajaan bagi Negeri-negeri Selat Cawangan Pulau Pinang sebelum tertubuhnya ibu pejabat di Petaling Jaya pada tahun 1957.


Peneraju dalam Perkhidmatan Kimia Analisis dan Sains Forensik untuk kesejahteraan rakyat.

Kimia Malaysia adalah komited untuk menyediakan perkhidmatan kimia analisis dan sains forensik yang efisien bagi menjamin kesejahteraan hidup rakyat.

DASAR KUALITI

sunting

Menyediakan perkhidmatan saintifik yang tepat, cekap dan berkesan pada tahap kompetensi, profesionalisme, kerahsiaan, berkecuali dan integriti yang paling tinggi;

dan melaksanakan penambahbaikan sistem pengurusan kualiti yang berterusan.

ORGANISASI

sunting
 • Ketua Pengarah
  • Timbalan Ketua Pengarah (Dasar)
   • Pusat Analisis Sains Forensik
   • Pusat Analisis Keselamatan Air Minum, Makanan & Alam Sekitar
   • Pusat Pengurusan Kualiti & Penyelidikan
   • Pusat Industri Klasifikasi & Tarif Kastam
  • Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
   • Bahagian Pembangunan & Teknologi Maklumat
   • Bahagian Khidmat Pengurusan
   • Pusat Latihan Kimia Malaysia