Jabatan Perangkaan Malaysia

Jabatan Perangkaan Malaysia (Tulisan Jawi: جابتن ڤراڠكأن مليسيا) merupakan sebuah Jabatan yang beroperasi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang bertujuan menghasilkan statistik yang berintegriti dan reliable dalam bidang ekonomi, sosial, demografi dan alam sekitar yang digunakan terutamanya oleh Kerajaan sebagai input dalam pembentukan pelaksanaan, penilaian dan semakan semula dasar awam negara.

Jabatan Perangkaan Malaysia
جابتن ڤراڠكأن مليسيا
Coat of arms of Malaysia.svg
Kerajaan Malaysia
Gambaran keseluruhan
Dibentuk1949; 73 tahun yang lalu (1949)
JenisKerajaan
Ibu pejabatBlok C6, Kompleks C, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62514, Putrajaya.
Kakitangan3,190 (2020)
Belanjawan tahunanMYR 193,488,000
Eksekutif Kerajaan
 • YBhg. Dato' Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia
Agensi induk
Jabatan Perdana Menteri
Dokumen penting
 • Akta Perangkaan 1965
Laman sesawang
www.dosm.gov.my

Latar belakangSunting

PenubuhanSunting

Jabatan Perangkaan Malaysia ditubuhkan pada tahun 1949 di bawah peruntukan Ordinan Statistik 1949 dan dikenali sebagai Biro Statistik. Perangkaan yang dihasilkan pada masa itu terhad hanya kepada data perdagangan luar negeri dan pertanian ladang.

Pada tahun 1965, Biro Statistik telah bertukar nama kepada Jabatan Perangkaan Malaysia dan beroperasi di bawah peruntukan Akta Perangkaan 1965 (Disemak 1989). Fungsi dan peranan Jabatan seterusnya telah berkembang di mana data/maklumat yang dikumpul semakin meluas merangkumi bidang ekonomi dan juga sosial.

Pada masa yang sama, pejabat perangkaan Sabah dan Sarawak telah menjadi cawangan kepada Jabatan Perangkaan dengan ibu pejabat di Kuala Lumpur. Jabatan Perangkaan Negeri di Semenanjung Malaysia telah ditubuhkan secara berperingkat-peringkat mulai tahun 1971 sehinggalah ke tahun 1982.

Jabatan Perangkaan Malaysia merupakan agensi utama kerajaan yang diamanah dan dipertanggungjawab untuk memungut, mentafsir serta menyebar perangkaan yang bertepatan masa dan terkini untuk memantau prestasi ekonomi dan juga pembangunan sosial negara.

Jabatan Perangkaan Malaysia yang beribu pejabat di Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya juga mempunyai pejabat di setiap negeri. Bagi memantapkan lagi kerja-kerja pengumpulan data oleh Jabatan Perangkaan Negeri, Pejabat-pejabat Operasi di beberapa buah negeri telah diwujudkan.

Dalam struktur organisasi kerajaan, Jabatan Perangkaan Malaysia diletak di bawah Jabatan Perdana Menteri.


PerananSunting

Sebagai agensi utama dalam bidang perangkaan ke arah sistem maklumat yang bermutu, berorientasikan pengguna dan bertepatan masa, untuk pembentukan dasar perancangan pembangunan dan pentadbiran negara.


VisiSunting

Peneraju Perkhidmatan Statistik demi Kesejahteraan Sejagat


MisiSunting

Memacu statistik berintegriti dan perkhidmatan profesional untuk pembudayaan keputusan berasaskan bukti


MottoSunting

Statistik Nadi KehidupanObjektifSunting

 • Mengukuh dan meningkatkan perkhidmatan statistik serta sistem penyampaian;
 • Memenuhi keperluan pengguna dalam persekitaran yang dinamik dan mencabar;
 • Meningkatkan keupayaan penyelidikan dan analisis data;
 • Menggunakan metodologi statistik dan teknologi yang terbaik secara maksimum;
 • Memupuk budaya inovasi dalam penghasilan dan penyampaian produk dan perkhidmatan perangkaan;
 • Mempunyai sumber manusia yang kompeten dengan tahap profesionalisme yang tinggi; dan
 • Memperluaskan penggunaan statistik di kalangan pengguna


Nilai TerasSunting

Dalam merealisasikan visi, misi dan objektif Jabatan Perangkaan Malaysia, semua anggota Jabatan Perangkaan Malaysia perlu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai teras seperti berikut:

   (i)  Kepuasan Pelanggan

 • Memberikan layanan yang mesra dan profesional kepada pengguna perangkaan. Sentiasa peka dan prihatin kepada keperluan pelanggan dalam persekitaran yang dinamik.

   (ii) Profesionalisme

 • Mengamalkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dengan mempunyai komitmen yang tinggi, bertanggungjawab dan gigih, memiliki ciri-ciri bijaksana, kreatif, inovatif, berdaya saing dan proaktif serta bertindak berdasarkan amalan statistik terbaik.

   (iii) Kompeten

 • Mengutamakan kompetensi dengan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran untuk mencapai kualiti kerja terbaik, mempelajari pelbagai kemahiran bagi membuat pelbagai tugas, peka terhadap perubahan semasa, berdisiplin, kerohanian dan berdedikasi terhadap kerja serta pembelajaran berterusan.

   (iv) Integriti dan Akauntabiliti

 • Melaksanakan tugas dengan penuh amanah, ikhlas dan jujur mengikut peraturan dan prosedur kerja tanpa kepentingan peribadi, memastikan kerahsiaan maklumat individu responden dan bertanggungjawab terhadap tugas yang dilaksanakan.

   (v) Semangat Berpasukan

 • Penglibatan semua anggota sebagai satu pasukan.

   (vi) Berhemah dan Berwibawa

 • Mempamerkan sifat terpuji seperti adil dan saksama, bertimbang rasa, mesra, sabar, tegas dan konsisten dalam membuat keputusan, dapat menyesuaikan diri dalam semua situasi, bersedia mendengar pandangan dan teguran, dan sentiasa berketerampilan dan berbudi bahasa.


Fungsi JabatanSunting

Di bawah  "Akta Perangkaan 1965 (Disemak 1989)", fungsi utama Jabatan Perangkaan Malaysia ialah:

 • Mengumpul dan mentafsirkan perangkaan bagi tujuan pembentukan atau pelaksanaan dasar-dasar kerajaan dalam apa juga bidang yang diperlukan oleh kerajaan atau bagi memenuhi keperluan-keperluan perdagangan, perniagaan, perindustrian, pertanian atau lain-lain.
 • Menyebar perangkaan yang telah dikumpul atau tafsiran yang dibuat atas perangkaan yang dikumpul itu, bukan sahaja kepada agensi-agensi kerajaan, tetapi juga kepada pihak-pihak berkuasa atau orang-orang yang mana maklumat itu berguna untuk mereka.


Dasar KualitiSunting

Jabatan Perangkaan Malaysia komited untuk membekalkan maklumat dan perkhidmatan statistik yang berorientasikan pengguna, bertepatan masa dan berkualiti. Ia dicapai melalui penggunaan teknik statistik dan teknologi yang terkini dan sesuai serta melalui peningkatan pengetahuan dan kemahiran anggota Jabatan di pelbagai peringkat secara berterusan.


Piagam pelangganSunting

Jabatan Perangkaan Malaysia komited memberi perkhidmatan statistik yang bertepatan masa, reliable dan berintegriti iaitu:

 1. Memastikan statistik disebar dan dapat diakses serentak secara atas talian mengikut Kalendar Keluaran Awalan (Advanced Release Calendar - ARC) yang ditetapkan.
 2. Memastikan prasarana eStatistik boleh diakses 24 jam sehari.
 3. Memastikan permohonan data disediakan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut ketersediaan data dan kompleksiti permintaan;
  • Data diterbitkan dalam penerbitan dan portal disediakan dalam tempoh satu hingga dua hari bekerja;
  • Data tidak diterbitkan dan perlu diekstrak dari penjadualan komputer disediakan dalam tempoh tiga hingga lima hari bekerja;
  • Data yang memerlukan pengiraan, penyusunan dan prosesan tambahan disediakan dalam tempoh dua hingga 10 hari bekerja; atau
  • Data kompleks disediakan dalam tempoh tidak melebihi 30 hari bekerja.

Jabatan Perangkaan Malaysia sentiasa memberi perhatian kepada jalinan hubungan dengan pelanggannya dalam menyampaikan perkhidmatan statistik dan memastikan:

 1. Pelanggan di kaunter dilayan dalam tempoh 10 minit daripada masa ketibaan; dan
 2. Pertanyaan, maklum balas dan aduan yang diterima dikendalikan dalam tempoh 7 hari bekerja.

Pautan luarSunting