Jabatan dan agensi kerajaan Malaysia

Rencana senarai Wikimedia

Berikut merupakan senarai jabatan dan agensi kerajaan Malaysia. Data semasa pada 4 April 2020.


Jabatan Perdana Menteri sunting

Jabatan Perdana Menteri sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa (BIUPA)
Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan
Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH) Rumah Peranginan Persekutuan (RPP)

Rumah Penginapan Persekutuan (RP)

Kuarters Kakitangan Awam

Kompleks Kediaman Kakitangan Awam

Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri Pertubuhan Perisikan Luar Malaysia
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
Istana Negara Pejabat Datuk Pengelola Bijaya Diraja
Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Kumpulan Wang Biasiswa Pengajian Tinggi Raja-Raja dan Yang di-Pertua Yang di-Pertua Negeri
Jabatan Audit Negara Malaysia
Jabatan Kemajuan Orang Asli
Jabatan Peguam Negara (AGC)
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Munsyi Muda Bahasa

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

Majlis Keselamatan Negara (MKN) Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA)

Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia

Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO) Pusat Latihan Keselamatan Perlindungan
Pejabat Urus Setia Bekas Perdana Menteri YB Tun Dr. Mahathir bin Mohamad Galeria Sri Perdana
Pejabat Urus Setia Bekas Perdana Menteri YABhg. Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi Galeri Tun Abdullah Ahmad Badawi
Pejabat Urus Setia Bekas Perdana Menteri YB Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak
Pejabat Urus Setia Bekas Perdana Menteri YB Tan Sri Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin
Pejabat Ketua Setiausaha Negara Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia (MAKSAK

Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia (PUSPANITA)

Pejabat Koordinasi Inisiatif Swasta (PICO)
Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) Biro Pengaduan Awam (BPA)

Institut Integriti Malaysia (IIM)

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)
Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (SIAP)
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah (LPPR)

Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah (JKMR)

Jawatankuasa Aduan (JA)

Panel Penilaian Operasi (PPO)

Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah (PPPR)

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)
Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia (SPP)
Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
Urus Setia Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan (UJKT)
Agensi Inovasi Malaysia (AIM) PlaTCOM Ventures Sdn Bhd

Yayasan Steinbeis Malaysia

Lembaga Pembangunan Langkawi
Lembaga Wakaf Hindu Negeri Pulau Pinang
Khazanah Nasional Berhad (Khazanah)
Kumpulan Industri-Kerajaan Bagi Teknologi Tinggi Malaysia (MIGHT)
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
Permodalan Nasional Berhad (PNB)
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Yayasan Pelaburan Bumiputera
Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK)
Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan (JKSTUPKK)
Jawatankuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-undang Pilihan Raya (ERC)

Pejabat Perdana Menteri sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Pejabat Penasihat Khas kepada Perdana Menteri (Kesihatan Awam)
Pejabat Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah
Pejabat Duta Khas Perdana Menteri ke Republik Rakyat China
Kompleks Seri Perdana (Kediaman rasmi Perdana Menteri)
Bangunan Perdana Putra (Kompleks Jabatan Perdana Menteri)
Kompleks Setia Perdana (Kompleks Jabatan Perdana Menteri)

Ekonomi sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Unit Perancang Ekonomi (EPU)
Majlis Tindakan Ekonomi Negara
Jabatan Perangkaan Malaysia
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) Berhad
Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
Halal Development Corporation (HDC)
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
Amanah Raya Berhad
Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS)
Malaysia Petroleum Resources Corporation Berhad (MPRC)
Johor Petroleum Development Corporation (JPDC)
FELDA Global Ventures Holdings Berhad
JKP Sdn. Bhd.
MyHSR Corporation Sdn. Bhd.
Pelaburan Hartanah Berhad
Yayasan Amanah Hartanah Bumiputera
Yayasan Ekuiti Nasional
Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera
Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis
Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah
Penang Development Corporation (PDC)
Perbadanan Kemajuan Negeri Perak
Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan
Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu
Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan
Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka
Johor Corporation (JCORP)
Sarawak Economic Development Corporation (SEDC)
Sabah Economic Development Corporation (SEDCO)

Hal Ehwal Agama sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Majlis Tilawah Al Quran Peringkat Antarabangsa

Majlis Tilawah Al Quran Peringkat Kebangsaan

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan
Lembaga Tabung Haji
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) Baitulmal MAIWP
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)
Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPIEM)
Yayasan Waqaf Malaysia
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Negeri Sabah
Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan
Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
Al-Hijrah Media Corporation

Parlimen dan Undang-undang sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU) TM13 2018-2023
Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)
Jabatan Bantuan Guaman (JBG)
Lembaga Penasihat
Parlimen Malaysia
Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (AIAC)
Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan (SPKP)
Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia
Bahagian Perlindungan, Jabatan Perdana Menteri
Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman

Hal Ehwal Sabah dan Sarawak sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak (BHESS)
Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah
Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak

Tugas-tugas Khas sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) Tabung Bencana COVID-19

Markas Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia (SMART)

Pusat Kawalan Bencana Negara (NDCC)

Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM) Special Disaster & Emergency Response Team (SPIDER TEAM)

Civil Defence Emergency Response Team (CDERT)

Unit Penyampaian Kemakmuran Bersama (SEPADU)
Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)

Kluster Ekonomi sunting

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
Malaysian Industrial Development Finance (MIDF)
Institut Automotif Robotik dan IoT Malaysia (MARii)
Institut Besi Malaysia (MSI)
SIRIM Berhad
Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank)
Jabatan Standard Malaysia (JSM)
Perbadanan InvestKL (InvestKL)
Perbadanan Pembangunan Halal (HDC)
Majlis Rekabentuk Malaysia (MRM)
Majlis Pengukuran Kebangsaan (MPK)

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Suruhanjaya Syarikat Malaysia
Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)
Suruhanjaya Persaingan Malaysia
Majlis Gerakan Pengguna Kebangsaan
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia
Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN)
Majlis Tindakan Sara Hidup Negara (NACCOL)

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi sunting

Kementerian Kewangan sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Perbendaharaan Malaysia Perbendaharaan Sabah

Perbendaharaan Sarawak

Jabatan Kastam Diraja Malaysia Akademi Kastam Diraja Malaysia (AKMAL)
Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta Malaysia (JPPHM)
Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)
Bank Simpanan Nasional (BSN)
Bursa Malaysia Berhad
Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM)
Bank Negara Malaysia (BNM) Agensi Kaunseling Dan Pengurusan Kredit (AKPK)
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Labuan FSA)
Yayasan Tun Razak
Lembaga Totalisator Malaysia
Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP)
Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)
Unit Pelaksanaan & Koordinasi Stimulus Ekonomi Antara Agensi Nasional (LAKSANA)
Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah Malaysia (LPPEH)

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
TEKUN Nasional
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)
Program Pendidikan dan Latihan Profesional bagi Usahawan Membangun (PROTÉGÉ)
UDA Holdings Berhad (Perbadanan Pembangunan Bandar - UDA)
Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp)
Institut Koperasi Malaysia (IKM)
Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)

Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia
Arkib Negara Malaysia
Perpustakaan Negara Malaysia
Jabatan Muzium Malaysia
Jabatan Warisan Negara
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
Istana Budaya
Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara
Pusat Pelancongan Islam
Malaysia Convention & Exhibition Bureau
Rangkaian Hotel Seri Malaysia
Pusat Pelancongan Malaysia (MaTiC)

Kluster Keselamatan sunting

Kementerian Pertahanan sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Markas Angkatan Tentera Malaysia
Tentera Udara Diraja Malaysia
Tentera Laut Diraja Malaysia
Tentera Darat Malaysia
Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM
Depot Simpanan Pertahanan
Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT) Lembaga Tabung Angkatan Tentera

Boustead Holdings Berhad

Institut Penyelidikan Sains Dan Teknologi Pertahanan (STRIDE)
Penguasa Katalog Angkatan Tentera Malaysia (MAFCA)
Institut Pertahanan & Keselamatan Malaysia (MiDAS)
Majlis Industri Pertahanan, Penguatkuasaan dan Keselamatan Malaysia (MIDES)

Kementerian Luar Negeri sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Hubungan Dua Hala
Jabatan Hal Ehwal Pelbagai Hala
Jabatan Perancangan Dasar dan Penyelarasan (JPDP)
Jabatan Protokol dan Konsular
Jabatan Hal Ehwal Maritim
Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR)
Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT)
Sekretariat Kebangsaan ASEAN - Malaysia (AMNS)
Pihak Berkuasa Kebangsaan Konvensyen Senjata Kimia (NACWC)
Kedutaan Malaysia di Luar Negara

Kementerian Perpaduan Negara sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional Institut Kajian & Latihan Integrasi Nasional (IKLIN)
Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia (MITRA) Lembaga Wakaf Hindu Negeri Pulau Pinang

Kementerian Dalam Negeri sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Polis Diraja Malaysia Cawangan Khas Malaysia
Jabatan Penjara Malaysia
Agensi Antidadah Kebangsaan
Jabatan Imigresen Malaysia
Jabatan Pendaftaran Negara
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia
Institut Keselamatan Awam Malaysia (IPSOM)
Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA)
Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah
Agensi Kawalan Sempadan Malaysia (AKSEM)
Lembaga Penapis Filem
Lembaga Parol
Lembaga Pencegahan Keganasan
Bahagian Kawalan Penerbitan dan Teks Al-Quran Lembaga Pengawalan Dan Pelesenan Percetakan Al-Quran (LPPPQ)

Lajnah Penyemakan dan Penilaian Teks Al-Quran

Jawatankuasa Penyemakan dan Penilaian Hadis (Lajnah Tahqiq Hadith)

Kluster Pendidikan sunting

Kementerian Pendidikan sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia

Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu

Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) Lembaga Peperiksaan
Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM)
Perbadanan Kota Buku (PKB)
Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan (PADU)
Bahagian GENIUS
Bahagian Matrikulasi Program Matrikulasi KPM
Bahagian Profesionalisme Guru Pusat Latihan Guru Dalam Perkhidmatan
Institut Aminuddin Baki
Institut Pendidikan Guru Malaysia
Jemaah Nazir Sekolah

Kementerian Kesihatan sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Pusat Kawalan Kusta Negara
Pusat Penyelidikan Klinikal
Pusat Perubatan Nuklear Dan Radioterapi
Pusat Pergigian Kanak-Kanak & Kolej Latihan Pergigian Malaysia
Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis
Institut Kanser Negara
Insititut Penyelidikan Tingkahlaku Kesihatan
Institut Kesihatan Umum
Institut Pengurusan Kesihatan
Institut Penyelidikan Perubatan
Institut Perubatan Respiratori
Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan
Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia
Pihak Berkuasa Peranti Perubatan (PBPP)
Malaysia Healthcare Travel Council
Institut Latihan KKM
Makmal Kesihatan Awam
Hospital Kerajaan
Klinik Kesihatan Kerajaan
Klinik Komuniti
Klinik Pergigian Kerajaan

Kementerian Sumber Manusia sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia
Jabatan Tenaga Kerja Sabah
Jabatan Tenaga Kerja Sarawak
Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Malaysia
Jabatan Pembangunan Kemahiran
Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia
Mahkamah Perusahaan Malaysia
Jabatan Tenaga Manusia
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Lembaga Teknologis Malaysia
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH)
Pembangunan Sumber Manusia Berhad
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
Talent Corporation Malaysia Berhad

Kementerian Komunikasi dan Multimedia sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama Radio

Bernama TV

Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia
Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) Pusat Kandungan Kreatif Animasi Malaysia
MYNIC
CyberSecurity Malaysia
My Creative Ventures
Mutiara Smart
Jabatan Penyiaran Malaysia
Jabatan Penerangan Malaysia
Jabatan Perlindungan Data Peribadi
Institut Penyiaran Dan Penerangan Tun Abdul Razak

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Pembangunan Wanita (JPW)
Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)
Institut Sosial Malaysia
Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)
Lembaga Kaunselor
Yayasan Kebajikan Negara

Kementerian Pengajian Tinggi sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Pengajian Tinggi Universiti Malaya (UM)

Universiti Sains Malaysia (USM)

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Universiti Putra Malaysia (UPM)

Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

Universiti Teknologi MARA (UiTM)

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)

Universiti Utara Malaysia (UUM)

Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

Universiti Malaysia Sabah (UMS)

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

Universiti Malaysia Terengganu (UMT)

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)

Universiti Malaysia Pahang (UMP)

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Universiti Malaysia Kelantan (UMK)

Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
Education Malaysia Global Services
Jaringan Penyelidikan dan Pendidikan Malaysia (MyREN)
Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi
Yayasan Sukarelawan Siswa

Kementerian Belia dan Sukan sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Belia & Sukan Negara
Majlis Sukan Negara Malaysia
Institut Sukan Negara
Institut Penyelidikan Pembangunan Belia
Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD)
Perbadanan Stadium Malaysia
Perbadanan Padang Golf Subang
Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia
Pejabat Pesuruhjaya Sukan Malaysia

Kluster Infrastruktur sunting

Kementerian Kerja Raya sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Kerja Raya
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
Lembaga Lebuhraya Malaysia
Lembaga Jurutera Malaysia
Lembaga Arkitek Malaysia
Lembaga Juruukur Bahan Malaysia

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (PLANMalaysia)
Jabatan Kerajaan Tempatan
Jabatan Perumahan Negara
Jabatan Landskap Negara
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)
Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata
Institut Latihan KPKT (I-KPKT)
Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB)
Perbadanan PR1MA Malaysia
Urbanice Malaysia

Kementerian Pengangkutan sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Pengangkutan Jalan Jabatan Keselamatan Jalan Raya
Jabatan Laut Malaysia
Agensi Pengangkutan Awam Darat
Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia
Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia
Institut Maritim Malaysia
Lembaga Perolehan Kenderaan Perdagangan Sabah
Lembaga Perolehan Kenderaan Perdagangan Sarawak
Lembaga Pelabuhan Klang
Lembaga Pelabuhan Johor
Lembaga Pelabuhan Kuantan
Lembaga Pelabuhan Bintulu
Lembaga Pelabuhan Pulau Pinang
Perbadanan Aset Keretapi
Suruhanjaya Penerbangan Malaysia
Malaysia Airport Holdings Berhad
Mass Rapid Transit Corporation
Prasarana Malaysia Berhad
Keretapi Tanah Melayu Berhad
Perlindungan dan Indemniti Malaysia Sdn Bhd
Malaysia Rail Link Sdn Bhd
Lembaga Pelabuhan Kemaman
Lembaga Pelabuhan Melaka
Lembaga Pelabuhan Labuan

Kementerian Pembangunan Luar Bandar sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) Berhad
Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)
Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)
Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)

Kementerian Wilayah Persekutuan sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Perbadanan Putrajaya
Perbadanan Labuan
Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu
Majlis Sukan Wilayah Persekutuan
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan

Kementerian Tenaga dan Sumber Asli sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)
Jabatan Mineral dan Geosains (JMG)
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)
Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)
Pihak Berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari Malaysia (SEDA)
Lembaga (Penyelidikan dan Kemajuan) Perusahaan Timah
Pejabat Program Malaysia untuk Pembaharuan Tenaga Elektrik (MyPower)
Lembaga Jurukur Tanah Malaysia (LJT)
Lembaga Ahli Geologi Malaysia
Yayasan Hijau Malaysia
Suruhanjaya Tenaga

Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Pertanian (DOA)
Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)
Jabatan Perikanan Malaysia (DOF) Institut Penyelidikan Perikanan
Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)
Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)
AGROBANK
Malaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd
Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) IADA Barat Laut Selangor, Kuala Selangor, Selangor

IADA Batang Lupar, Sri Aman, Sarawak

IADA Kalaka Saribas, Seratok, Sarawak

IADA Kemasin Semerak, Kota Bharu, Kelantan

IADA Kerian, Bagan Serai, Perak

IADA KETARA, Jerteh, Terengganu

IADA Kota Belud, Sabah

IADA Pekan, Pahang

IADA Pulau Pinang, Perai, Pulau Pinang

IADA Rompin, Kuala Rompin, Pahang

IADA Samarahan, Kota Samarahan, Sarawak

IADA Seberang Perak, Kampung Gajah, Perak

Kolej Pertanian Kolej Pertanian Malaysia (KPM) Kampus Induk Bukit Tangga, Kedah

Kolej Perikanan Sultan Nazrin Muizzudin Shah, Perak

Institut Pertanian Bumbung Lima, Seberang Perai, Pulau Pinang

Institut Pertanian Serdang

Institut Veterinar Malaysia

Akademi Perikanan Malaysia

Institut Pertanian Kuala Lipis

Institut Teknologi Unggas

Pusat Latihan Padi Beras MADA

Pusat Latihan Perikanan Tangkapan Tg. Manis

Pusat Latihan MARDI

Institut Latihan FAMA Kota Bahru

Institut Pertanian Sarawak

Institut Pertanian Titi Gantong

Institut Pertanian Ayer Hitam

Pejabat Atase/Pejabat Perwakilan Pertanian (PPP) Pejabat Atase Pertanian di Rome, Itali

Pejabat Perwakilan Pertanian (Dubai UAE)

Pejabat Perwakilan Pertanian (Washington D.C)

Pejabat Perwakilan Pertanian (Tokyo)

Pejabat Perwakilan Pertanian (Sydney)

Pejabat Perwakilan Pertanian (The Hague)

Pejabat Perwakilan Pertanian (Beijing)

Pejabat Perwakilan Pertanian (Bangkok)

Pejabat Kawalselia Padi dan Beras
Majlis Penasihat Pertanian Negara (MPPN)

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)
Agensi Nuklear Malaysia (NUKLEAR MALAYSIA)
Jabatan Kimia Malaysia
Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)
Astronautic Technology (M) Sdn. Bhd . (ATSB)
Cradle Fund Sdn. Bhd.
Inno Biologics Sdn. Bhd.
Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd
Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)
Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)
Malaysia Venture Capital (MAVCAP)
MIMOS Berhad
Technology Park Malaysia Corporation Sdn. Bhd. (TPM)
Crops for the Future Research Center (CFFRC)
Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia (MaGIC)
Kumpulan Industri-Kerajaan Bagi Teknologi Tinggi Malaysia (MIGHT)
NanoMalaysia Berhad (NanoMalaysia)
National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM)
Agensi Inovasi Malaysia (AIM) PlaTCOM Ventures Sdn Bhd

Yayasan Steinbeis Malaysia

Akademi Sains Malaysia (ASM)
Institut Kimia Malaysia (IKM)
Yayasan Inovasi Malaysia (YIM)

Kementerian Alam Sekitar dan Air sunting

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Pengairan dan Saliran
Jabatan Alam Sekitar
Jabatan Meteorologi Malaysia
Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP)
Jabatan Biokeselamatan (JBK)
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
Indah Water Konsortium (IWK)
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)
Pusat Perubahan Iklam dan Teknologi Hijau Malaysia (MGTC)
Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan
Tabung Wakaf Air Nasional (Wakaf Air)

Jabatan dan agensi kerajaan yang telah dimansuhkan sunting

Nama Jabatan/Agensi Kementerian Bertanggungjawab Catatan
Institut Wasatiyyah Malaysia Jabatan Perdana Menteri Dibubarkan selepas Pakatan Harapan memerintah Malaysia 2018
Penasihat Sains Jabatan Perdana Menteri Dibubarkan selepas Pakatan Harapan memerintah Malaysia 2018
Biro Tatanegara Kementerian Belia dan Sukan Dibubarkan selepas Pakatan Harapan memerintah Malaysia 2018
Program Latihan Khidmat Negara Kementerian Pertahanan Dibubarkan selepas Pakatan Harapan memerintah Malaysia 2018
PERMATA Negara Jabatan Perdana Menteri Diubah peranan menjadi Bahagian GENIUS di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia selepas Pakatan Harapan memerintah Malaysia 2018
Urusetia Perancangan Lembah Klang Jabatan Perdana Menteri Digabungkan membentuk Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Klang
Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan Jabatan Perdana Menteri
Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Klang Jabatan Perdana Menteri Dinaik taraf semula fungsi menjadi Kementerian Wilayah Persekutuan
Majlis Konsultasi Perpaduan Negara Jabatan Perdana Menteri Digantikan fungsi kepada Majlis Perundingan Keharmonian Rakyat.
Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU) Jabatan Perdana Menteri Diserap fungsi dalam Unit Perancang Ekonomi (EPU)[1]
Filem Negara Malaysia Kementerian Penerangan Malaysia Digabungkan[2] dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia
Majlis Harga Negara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Diserap dalam Bahagian Harga Barangan Negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.
Jabatan Keselamatan Jalan Raya Kementerian Pengangkutan Fungsi dan peranan diserap menjadi satu bahagian di dalam Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) pada 2020.

Rujukan sunting

  1. ^ BERNAMA (9 Mei 2017). "PEMANDU dibubarkan, bukan diswastakan". Berita Harian. Dicapai pada 28 Mei 2020. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (bantuan)
  2. ^ Laporan Tahunan FINAS 2016